Absolute overmacht

Bij absolute overmacht gaat het erom dat de verdachte juist geen keuzemogelijkheid had. Het moet gaan om een volstrekte onmogelijkheid, de fysieke onmacht, anders dan strafbaar te handelen. Er moet niets of nauwelijks wilsvrijheid bestaan waarop de strafrechtelijke aansprakelijkheid kan worden gebaseerd. 

Enkele voorbeelden absolute overmacht:

  • Een voorbeeld van een absolute overmacht is iemand die is vastgebonden in een gebouw die moet voldoen aan de vordering om het gebouw te verlaten. 
  • De automobilist die zijn rijbewijs niet kan tonen, omdat hij het rijbewijs niet bij zich heeft; niet kan worden bewezen dat hij opzettelijk niet heeft voldaan aan de vordering van de politieambtenaar om het rijbewijs te tonen (HR 4 januari 1977, NJ 1977, 389). 

Gevolg absolute overmacht

Wanneer voor een bewezenverklaring opzet of schuld is vereist, zal bij een geslaagd beroep op absolute overmacht de verdachte moeten worden vrijgesproken. Dit leidt immers tot bewijsproblemen. In andere gevallen leidt een geslaagd beroep op absolute overmacht tot ontslag van alle rechtsvervolging.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden