Abstracte berekeningsmethode

De abstracte methode gaat niet uit van een transactiegerichte benadering. Het gebruik van deze methode is geschikter wanneer er weinig inzicht bestaat in de financiële gegevens van een veroordeelde. De abstracte methode gaat uit van de gedachte dat het geld dat geïnvesteerd is, eerst verdiend moet zijn.  Bij de abstracte methode wordt gekeken naar wat de totale verdiensten van een veroordeelde over een bepaalde periode zijn. Van dit bedrag wordt het kapitaal afgetrokken dat afkomstig is uit legale bronnen. Wanneer blijkt dat het kapitaal niet (geheel) is toe te wijzen aan legale inkomstenbronnen, dan wordt openheid van zaken aan de zijde van de veroordeelde verwacht. Als de veroordeelde deze openheid van zaken niet geeft, dan wordt de kapitaalgroei vermoed afkomstig te zijn uit het plegen van strafbare feiten. Waar bij de concrete methode er een zware bewijslast rust bij het OM, ligt de bewijslast bij gebruik van de abstracte methode eerder bij de veroordeelde. Er is geen direct causaal verband tussen het voordeel en het strafbare feit aanwezig. De onderliggende strafbare feiten zijn bij toepassing van de abstracte methode dus niet per se bekend.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden