Advocaat strafrecht

Een advocaat strafrecht, oftewel strafrechtadvocaat, hebt u nodig wanneer u wordt verdacht van een strafbaar feit. In de verschillende stadia van een strafzaak dient u te worden bijgestaan door een gespecialiseerde advocaat strafrecht. Wacht daarom niet te lang met het inschakelen van een advocaat strafrecht.

Advocaat strafrecht bij politieverhoor

De aanwezigheid van een advocaat tijdens het verhoor bij de politie kan echt het verschil maken tussen een latere veroordeling of een vrijspraak, of (nog beter) een sepot van de strafzaak. Wanneer u een uitnodiging hebt ontvangen voor een verhoor bij de politie, adviseren wij u in alle gevallen direct contact op te nemen met een gespecialiseerde advocaat strafrecht. De advocaat zal u voorbereiden op het politieverhoor en tijdens het politieverhoor krijgt u ook bijstand van de advocaat. Hierdoor wordt voorkomen dat u bewijs tegen uzelf creëert.

> Meer informatie advocaat strafrecht politieverhoor

Advocaat strafrecht bij OM-zitting

Een OM-zitting is een buitengerechtelijke wijze van afdoening van een strafzaak. In plaats dat u bij de rechter moet verschijnen, krijgt u nu een oproeping om te komen naar een OM-zitting waar alleen een officier van justitie aanwezig is. Er komt dus geen rechter aan te pas. Hierin schuilt ook meteen het gevaar van de OM-zitting: u staat alleen tegen over de machtige officier van justitie die aan u een straf wil opleggen. Wanneer u zich niet door een gespecialiseerde advocaat laat bijstaan tijdens te OM-zitting loopt u echt het risico ten onrechte te worden bestraft of een te hoge straf opgelegd te krijgen.

> Meer informatie advocaat strafrecht OM-zitting

Advocaat strafrecht bij zitting rechter

Hebt u een dagvaarding ontvangen om te verschijnen bij de rechtbank of het gerechtshof? Het kan gaan om een zitting bij

  • de politierechter
  • de meervoudige kamer van de rechtbank
  • het gerechtshof

U doet er verstandig aan om u ter terechtzitting bij te laten staan door een gespecialiseerde advocaat strafrecht. De advocaat zal voor u het strafdossier opvragen en met u bespreken. Hij/zij kan u adviseren welke verdedigingstrategie het beste gevolgd kan worden en wat u wel en wat u niet mag verklaren ter zitting. Ook kan de advocaat u voorbereiding op de zitting zelf en u uitleggen wat u kunt verwachten.

Meer informatie advocaat strafrecht bij zitting rechter

Advocaat strafrecht bij ingevorderd rijbewijs

Wanneer uw rijbewijs is ingevorderd, wilt u deze uiteraard zo spoedig mogelijk terug. U kunt zelf een brief sturen aan de officier van justitie, waarin u vraagt om teruggave van het ingevorderde rijbewijs, en (later) kunt u zelf een klaagschrift indienen na inhouding van het rijbewijs, maar als het rijbewijs echt belangrijk voor u is, doet u er verstandiger aan om u te laten bijstaan door een gespecialiseerde advocaat strafrecht. De advocaat kan namens u een brief sturen en/of een klaagschrift indienen bij de rechtbank om uw ingevorderde rijbewijs terug te krijgen.

> Meer informatie advocaat strafrecht bij ingevorderd rijbewijs

Advocaat strafrecht bij inbeslaggenomen goederen

Politie en justitie mogen beslag leggen op uw bezittingen met het oog op de waarheidsvinding, een latere ontnemingsvordering (afpakken door een misdrijf verkregen inkomsten), of om het goed uit de maatschappij te halen omdat het misdrijf met het goed is gepleegd of omdat het goed te gevaarlijk is om in de maatschappij te blijven circuleren. Wanneer beslag om andere redenen of zonder wettelijke grondslag wordt gelegd of het beslag in verband met het onderzoek van de politie te lang duurt, bestaat de mogelijkheid om hiertegen een klaagschrift in te dienen bij de rechtbank. Indien u een klaagschrift wenst in te dienen doet u er verstandig aan om onmiddellijk deskundige rechtsbijstand in te schakelen van een gespecialiseerde advocaat strafrecht.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden