Afpersing – advocaat nodig?

Afpersing is een juridisch begrip voor een beroving, waarbij in tegenstelling tot een diefstal de verdachte de ander dwingt om de goederen af te geven. Bij een diefstal met geweld pakt de verdachte zelf de goederen af.

Afpersing in de wet

Afpersing is strafbaar gesteld in artikel 317 Sr.:

  1. Hij die, met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, door geweld of bedreiging met geweld iemand dwingt hetzij tot de afgifte van enig goed dat geheel of ten dele aan deze of aan een derde toebehoort, hetzij tot het aangaan van een schuld of het teniet doen van een inschuld, hetzij tot het ter beschikking stellen van gegevens, wordt, als schuldig aan afpersing, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren of geldboete van de vijfde categorie.
  2. Met dezelfde straf wordt gestraft hij die de dwang, bedoeld in het eerste lid, uitoefent door de bedreiging dat gegevens die door middel van een geautomatiseerd werk zijn opgeslagen, onbruikbaar of ontoegankelijk zullen worden gemaakt of zullen worden gewist.
  3. De bepalingen van het tweede en derde lid van artikel 312 zijn op dit misdrijf van toepassing.

Afpersing is beroving

Afpersing is dus in feite gewoon een beroving waarbij de ander wordt gedwongen om enig goed af te geven. U moet denken aan de beroving van een tankstation waarbij de kassamedewerker het geld onder dwang aan de verdachte overhandigd of de beroving in de woning waarbij de bewoner wordt gedwongen om zijn bezittingen af te geven. 

Advocaat bij afpersing

Afpersing wordt gezien als een zeer ernstig feit waarop hoge gevangenisstraffen zijn gesteld. Afhankelijk van de aard en ernst kan een afpersing als snel oplopen tot 5 jaar gevangenisstraf. Alleen met de bijstand van een gespecialiseerde advocaat kunt u een goede verdediging opbouwen en een veroordeling voorkomen. Meld uw zaak daarom direct bij ons aan via het aanmeldingsformulier op de website

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden