Bedreiging – advocaat nodig?

Bedreiging is het opzettelijk een ander vrees aanjagen. Het doel bij bedreiging moet zijn geweest om de ander bang te maken. Daarbij moet steeds ook worden gekeken of de bedreiging zodanig was dat naar objectieve maatstaven dit ook angst te weeg kan hebben gebracht bij die ander. Wordt u verdacht van bedreiging? Meld uw zaak dan direct bij ons aan, zodat wij u kunnen doorsturen naar een gespecialiseerde advocaat die goed verweer kan voeren bij een verdenking van bedreiging. Een goede advocaat kan echt het verschil uitmaken tussen een veroordeling en een vrijspraak. Het is belangrijk dat u de advocaat in een zo vroeg mogelijk stadium inschakelt, bij voorkeur nog voor het verhoor bij de politie.

Bedreiging in de wet

Bedreiging is strafbaar gesteld in artikel 285 Wetboek van Strafrecht. Hier wordt echter niet beschreven wat er precies onder bedreiging moet worden verstaan. Alleen de uitingsvormen van bedreiging worden genoemd:

“1. Bedreiging met openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen of goederen, met geweld tegen een internationaal beschermd persoon of diens beschermde goederen, met enig misdrijf waardoor gevaar voor de algemene veiligheid van personen of goederen of gemeen gevaar voor de verlening van diensten ontstaat, met verkrachting, met feitelijke aanranding van de eerbaarheid, met enig misdrijf tegen het leven gericht, met gijzeling, met zware mishandeling of met brandstichting, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde categorie
2. Indien deze bedreiging schriftelijk en onder een bepaalde voorwaarde geschiedt, wordt ze gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie.
3. Bedreiging met een terroristisch misdrijf wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie.
4. Indien het feit, omschreven in het eerste, tweede of derde lid, wordt gepleegd met het oogmerk om een terroristisch misdrijf voor te bereiden of gemakkelijk te maken, wordt de op het feit gestelde gevangenisstraf met een derde verhoogd.”

Criteria voor bedreiging

Niet in alle gevallen kunnen op zich dreigende woorden worden aangemerkt als een bedreiging in de zin van artikel 285 Sr. Er gelden twee eisen:

  1. dat een persoon zich in de context waarin de uitlatingen zijn gebezigd zich ook werkelijk bedreigd kan hebben gevoeld,
  2. maar ook dat het echt de bedoeling was van de verdachte om de andere redelijke vrees aan te jagen (opzet)

Meer informatie criteria bedreiging

Advocaat nodig?

Indien u wordt verdacht van bedreiging, is het vaak wel verstandig om u te laten bijstaan door een advocaat. Hoewel bedreiging niet een echt specialistisch onderwerp is, adviseren wij u wel om een advocaat te nemen die precies weet in welke zaken er sprake kan zijn van bedreiging en welke verweren hij met succes kan voeren. De advocaat moet namelijk op de hoogte zijn van de laatste jurisprudentie en wet- en regelgeving met betrekking tot bedreiging. De bij ons netwerk aangesloten advocaten voldoen aan die eisen. Als u uw zaak via de website aanmeldt, bent u verzekerd van deskundige bijstand door een ervaren strafrechtadvocaat.

> Meer informatie advocaat bedreiging

Aanmelden nieuwe zaak

Informatiebrochure bedreiging

Heeft u binnenkort een verhoor bij de politie waarbij u wordt verdacht van bedreiging? Bestel dan de zeer uitgebreide informatiebrochure 'bedreiging' ter voorbereiding op het verhoor.

Met de informatiebrochure 'bedreiging' wordt u volledig voorbereid op het politieverhoor dat u gaat krijgen. Deze informatiebrochure bevat de voor bedreiging delictspecifieke informatie, -tips en -adviezen die u nodig hebt voor wanneer u binnenkort als verdachte door de politie verhoord zult worden. Wij raden u aan om deze brochure altijd in combinatie met de algemene informatiebrochure ter voorbereiding op het politieverhoor te bestellen.

> Informatiebrochure bestellen

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden