Beoordeling gratieverzoek

In de Memorie van Toelichting bij de Gratiewet lezen we dat gratie ertoe bijdraagt dat door de onafhankelijke rechter opgelegde sancties in overeenstemming met eisen van rechtvaardigheid, humaniteit en doelmatigheid ten uitvoer worden gelegd (p. 14 en 15).

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden