Bescherming van de privacy van slachtoffers in strafzaken

Zowel op Europees als nationaal niveau bestaat er regelgeving ter bescherming van de privacy:

  • Richtlijn 2012/29/EU; slachtoffers hebben recht op passende informatie, ondersteuning en bescherming;
  • Artikel 10 Grondwet: eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer;
  • Artikel 51 e.v. Wetboek van Strafvordering (informatie, voeging processtukken, indiening vordering, uitoefening speekrecht);
  • Modelregeling inzake passende verblijfsomgeving;
  • Persrichtlijn: artikel 3.5.1: geen opname van slachtoffers
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden