Evaluatie voorwaardelijke invrijheidstelling

Geplaatst op: 23 december 2015

In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het Ministerie van Veiligheid & Justitie is door DSP-groep de gewijzigde wet geëvalueerd. Doel van de evaluatie was tweeledig. In de eerste plaats werd met de evaluatie beoogd door middel van een zogenaamde planevaluatie vast te stellen welke ideeën ten grondslag liggen aan het voorwaardelijk maken van de vervroegde invrijheidstelling en volgens welke (gedrags)mechanismen dit zou leiden tot recidivevermindering bij de betrokken justitiabelen. In de tweede plaats had de evaluatie tot doel door middel van een procesevaluatie vast te stellen hoe de Wet v.i. in de praktijk uitgevoerd
wordt en welke knelpunten en effecten optreden.

Voorwaardelijk vrij – Evaluatie van de Wet voorwaardelijke invrijheidstelling

Lees meer >


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden