Appelschriftuur is tevens kennisgeving optreden advocaat tijdens hoger beroep

Geplaatst op: 14 september 2017

In Hoge Raad, 13 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1072 had de advocaat wel een appelschriftuur ingediend, maar hij had zich niet formeel gesteld. Het hof had de zaak bij verstek afgedaan, maar dat vond de Hoge Raad niet goed.

“2.5. Het kennelijke oordeel van het Hof dat uit het hiervoor onder 2.2 sub (i) genoemde stuk niet kan blijken dat de verdachte zich in hoger beroep van rechtsbijstand door G. Szegedi had voorzien en het voorschrift van art. 51 (oud) Sv in het onderhavige geval niet van toepassing is, geeft, gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, ofwel blijk van een onjuiste rechtsopvatting ofwel is niet begrijpelijk.”

Lees meer >


Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden