CIE-informatie basis voor verder onderzoek

CIE-informatie kan aanleiding zijn voor het direct toepassen van dwangmiddelen als doorzoeking.

CIE-informatie aanleiding doorzoeking

Doorzoeking woning op basis van een CIE-pv van waarin vermeld dat via een informant de volgende informatie was binnengekomen: ‘[verdachte] woont op een woonboot op de [a-straat 1] te Amsterdam. In deze woonboot heeft [verdachte] een vuurwapen liggen. Dit vuurwapen is van [verdachte]’. In dit pv was voorts vermeld dat een oordeel over de betrouwbaarheid van de informatie niet kan worden gegeven en dat uit onderzoek is gebleken dat met [verdachte] wordt bedoeld: [verdachte], geboren op [geboortedatum] 1977 ingeschreven op het adres [c-straat 1] te Almere ingeschreven, doch verblijvende op een woonboot aan de [a-straat 1] te Amsterdam’.

HR 08-03-16, ECLI:NL:HR:2016:389.
uitgebreide conclusie PG ECLI:NL:PHR:2016:87:‘vooropgesteld moet worden dat anoniem aan de politie verstrekte informatie aanleiding kan zijn voor een redelijk vermoeden van overtreding van de WWM’.

Ook bij niet volledig juiste informatie

CIE-informatie hoeft niet volledig juist te zijn om als basis te dienen voor nader onderzoek en niet vereist is dat een oordeel over de betrouwbaarheid daarvan gegeven moet kunnen worden (Hof Amsterdam 07-04-15, ECLI:NL:GHAMS:2015:1212).

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden