Diefstal – advocaat nodig?

Diefstal is het wegnemen van een goed van een ander met de bedoeling om dat zelf te behouden. De meest bekende vormen van diefstal zijn:

Eenvoudige diefstal Fietsendiefstal Inbraak woning Zakkenrollerij
Winkeldiefstal Diefstal van/uit auto Inbraak bedrijf Straatroof
Diefstal van elektriciteit (bij hennepkwekerij) Ladingdiefstal Ramkraak Diefstal met geweld
(overval of beroving)

De verschillen tussen de verschillende diefstallen zit met name in de plaats, en soort goed dat wordt gestolen en de mate van geweld dat er gebruikt wordt. Deze factoren hebben allemaal weer invloed op de strafmaat.

Diefstal is een feit waarbij de advocaat vaak goede mogelijkheden heeft om met succes verweer te voeren om een veroordeling te voorkomen. Belangrijk is wel dat u in een zo vroeg mogelijk stadium wordt bijgestaan door een gespecialiseerde advocaat.

Diefstal in de wet

Diefstal is het in het stelen van een goed. Het gaat om het wederrechtelijk toe-eigenen van dat goed. Diefstal is strafbaar gesteld in artikel 310 Wetboek van Strafrecht. In de artikelen 311 en 312 Sr. staan de gekwalificeerde diefstallen met respectievelijk braak en in vereniging en met geweld.

Artikel 310 (eenvoudige diefstal)
Hij die enig goed dat geheel of ten dele aan een ander toebehoort wegneemt, met het oogmerk om het zich wederrechtelijk toe te eigenen wordt, als schuldig aan diefstal, gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of een geldboete van de vierde categorie.
Deze bepaling bevat de strafbaarstelling van ‘eenvoudige diefstal’.

Artikel 311 (gekwalificeerde diefstal)
1. Met een gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of een geldboete van de vierde categorie wordt gestraft:
(..)
3ͦ diefstal gedurende de voor de nachtrust bestemde tijd, in een woning of op een besloten erf waarop een woning staat, door iemand die zich aldaar buiten weten of tegen de wil van de rechthebbende bevindt.
4ͦ diefstal door twee of meer verenigde personen
5ͦ diefstal waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft of het weg te nemen goed onder zijn bereik heeft gebracht door middel van braak, verbreking, of inklimming, van valse sleutels, van een valse order, of een vals kostuum.
2. Indien de onder 3ͦ omschreven diefstal vergezeld gaat van een van der in onder 4ͦ en 5ͦ vermelde omstandigheden wordt gevangenisstraf van ten hoogste negen jaar of een geldboete van de vijfde categorie opgelegd.

Artikel 312 Sr. (diefstal met geweld)
1. Met gevangenisstraf van ten hoogste negen jaren of geldboete van de vijfde categorie wordt gestraft diefstal, voorafgegaan, vergezeld of gevolgd van geweld of bedreiging met geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden of gemakkelijk te maken, of om, bij betrapping op heter daad, aan zichzelf of andere deelnemers aan het misdrijf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren.
2. (..) in gekwalificeerde vorm een gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren (..)

Diefstal vereist oogmerk wederrechtelijke toe-eigening

Voor een bewezenverklaring van diefstal is vereist dat u het oogmerk hebt gehad van wederrechtelijke toe-eigening. Dit staat ook in de delictsomschrijving bij artikel 310 Sr. De bedoeling om toe te eigenen staat centraal.

Oogmerk is de zwaarste variant van opzet. Dit betekent dat echt vast moet komen te staan dat u de bedoeling had om de goederen weg te nemen. Wanneer u zich hebt vergist, bijvoorbeeld doordat u dacht dat het goed van u was of dat u bent vergeten om het goed af te rekenen bij de kassa, kan niet worden bewezen dat u het oogmerk van wederrechtelijk toe-eigening hebt gehad.

Toe-eigenen veronderstelt niet noodzakelijk bewaren of in bezit houden. Het gaat erom dat u zich ‘heer en meester’ maakt van het goed. De uiterlijke verschijningsvorm is hierbij van belang. Wanneer u het goed in uw zak stopt, maakt u zich daar heer en meester van, en wordt het oogmerk als snel aangenomen. Diefstal kan dan bewezen worden.
Ook wanneer u zich slechts tijdelijk de heerschappij over een goed hebt verschaft, kan dit onder omstandigheden ‘het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening’ opleveren (HR 3 november 1964, NJ 1965, 120. Zo werd het afpakken van een fotocamera met de bedoeling een ander te bewegen om zijn verplichtingen uit een overeenkomst na te komen, toch aangemerkt als een diefstal (HR 26 november 2013, NJ 2014, 40).

Het zeer tijdelijk gebruik van een motorrijtuig zonder de bedoeling om die toe te eigenen, wordt echter weer niet gekwalificeerd als een diefstal, maar als joy-riding, art. 11 WVW.

In die zin is het tijdelijke gebruik van een fiets ook geen diefstal, maar levert dit het wegmaken van de fiets op, dat strafbaar is gesteld in artikel 350 Sr, wanneer u de fiets wederrechtelijke gebruikt om het vervolgens op een andere plaats achter te laten (HR 31 mei 1960, NJ 1960, 488).

Wegnemen bij diefstal

Onder wegnemen bij diefstal in de zin van artikel 310 Sr. wordt dus verstaan een zodanige feitelijke heerschappij over het goed hebben verschaft dan wel het zodanig aan de feitelijke heerschappij van de rechthebbende hebben onttrokken, dat de wegneming van het goed als voltooid kan gelden (HR 13 december 1977, NJ 1978, 593 en HR 22 maart 2011, LJN: BP2627).

Bewijs diefstal

Voor het bewijs van diefstal wordt meestal gebruik gemaakt van:

  • Getuigenverklaringen
  • Camerabeelden
  • Vingerafdrukken
  • Werktuigsporen (bij braak)
  • DNA
  • Zendmastgegevens (om locatie te bepalen)

Ontkent u de diefstal en vindt u dat u ten onrechte hiervan wordt beschuldigd, laat dan een gespecialiseerde advocaat naar uw zaak kijken zodat die kan beoordelen of er voor u goede mogelijkheden zijn om met succes verweer te voeren.

Advocaat voor diefstal

Wordt u verdacht van diefstal en moet u binnenkort bij de politie verschijnen voor een verhoor of hebt u al een dagvaarding of oproeping ontvangen voor een zitting? Neem direct contact met ons op zodat wij u kunnen doorverwijzen naar een gespecialiseerde advocaat die u verder zal bijstaan. Onze advocaten werken ook pro deo. Of u in aanmerking komt voor pro deo rechtsbijstand kunt u zelf nagaan op basis van uw inkomen- en vermogensgegevens in het peiljaar. Voor de cliënten die niet in aanmerking komen voor een pro deo advocaat hebben wij met de bij ons netwerk aangesloten advocaten speciale extra lage prijsafspraken gemaakt.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden