Drugsbezit – bezit drugs – advocaat nodig?

Onder drugsbezit wordt verstaan het opzettelijk aanwezig hebben van drugs.

Opzet vereist

Drugsbezit is een opzetdelict. Alleen wanneer de verdachte wist dat hij de drugs onder zijn bereik had, kan hij voor drugsbezit worden veroordeeld. In situaties als het vervoeren van drugs in een auto is het vaak de vraag aan wie de drugs toebehoren en of de verdachte wist van de aanwezigheid van drugs. Als dat niet kan worden vastgesteld moet vrijspraak volgen.

Strafbaarstelling bezit drugs

Bezit van drugs is strafbaar gesteld in artikel 2 onder c van de Opiumwet:

Artikel 2
Het is verboden een middel als bedoeld in de bij deze wet behorende lijst I dan wel aangewezen krachtens artikel 3a, vijfde lid:
C. aanwezig te hebben;

Straffen drugssmokkel

De straf die op drugssmokkel is gesteld, is geregeld in artikel 10 lid 3 Opiumwet:
Hij die opzettelijk handelt in strijd met het in artikel 2 onder C, gegeven verbod wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van de vijfde categorie.

Geringe hoeveelheid eigen gebruik

Bij het bezit van een geringe hoeveelheid voor eigen gebruik liggen de straffen veel lager. De maximale gevangenisstraf is dan 1 jaar.Bij een zeer beperkte hoeveelheid wordt het bezit zelfs nog gedoogd in die zin dat de verdachte geen straf krijgt, maar de drugs wel moet afstaan.
Soort drugs  Gedooghoeveelheid
XTC 1 pil
GHB 1 eenheid GHB (5 ml)
 Cocaïne  0,5 gram
 Hennep  < 30 gram
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden