Drugssmokkel – vervoeren drugs – advocaat nodig?

Onder drugssmokkel wordt verstaan het vervoeren van drugs van en naar ons land. Het gaat om het binnen of buiten het grondgebied van Nederland brengen van drugs. Ook de grondstoffen van drugs vallen hieronder.

Strafbaarstelling drugssmokkel

Drugssmokkel is strafbaar gesteld in artikel 2 onder a van de Opiumwet (lijst I):

Het is verboden een middel als bedoeld in de bij deze wet behorende lijst I dan wel aangewezen krachtens artikel 3a, vijfde lid:
A. binnen of buiten het grondgebied van Nederland te brengen;

Artikel 3 onder a van de Opiumwet (lijst II)

Het is verboden een middel als bedoeld in de bij deze wet behorende lijst II dan wel aangewezen krachtens artikel 3a, vijfde lid:

A. binnen of buiten het grondgebied van Nederland te brengen;

Straffen drugssmokkel

De straf die op drugssmokkel is gesteld, is geregeld in artikel 10 lid 5 Opiumwet:
Hij die opzettelijk handelt in strijd met een in artikel 2 onder A, gegeven verbod, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren.
Bij het opzettelijk binnenbrengen van een geringe hoeveelheid voor eigen gebruik liggen de straffen veel lager. De maximale gevangenisstraf is dan 1 jaar.

Opsporingsbevoegdheden

Op basis van deze maximale gevangenisstraf mag de politie in het kader van de opsporing vergaande bijzondere opsporingsbevoegdheden inzetten, zoals
  • Telefoontap
  • Infiltratie
  • Pseudo-koop
  • Observatie
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden