Eenvoudige kasopstelling

De eenvoudige kasopstelling kan als volgt schematisch worden weergegeven:

Bijlage 242291.png

Voor een ontnemingsvordering gebaseerd op een kasopstelling moet wel directe of indirecte betrokkenheid bij het feit worden vastgesteld. De loutere uitkomst van de kasopstelling is onvoldoende (Hof Amsterdam, ECLI:NL:GHAMS:2015:1568).

Beginsaldo

Meestal wordt als beginsaldo het moment van een geldopname gebruikt omdat dan het contante geld thuis op is.

Verweren

Met name moet de verdediging verweer voeren op de bron van het onverklaarbare geld, bijv.

  • Beginsaldo (bijv. uit eerdere strafbare feiten (LJN: AT3653)

TIP: bij eenvoudige kasopstelling nooit als verweer voeren dat de verdachte meer kosten had, omdat dit leidt tot een groter verschil en daardoor een hoger bedrag aan ontnemingsvordering

EHRM Geerings is niet van toepassing bij de kasopstelling nu de ontnemingsvordering wordt gebaseerd op artikel 36e lid 3 Sr.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden