Fruits of the poisonous tree bij onherstelbaar vormverzuim

Van ‘fruits of the poisonous tree’ wordt gesproken wanneer de onrechtmatigheid zich uitstrekt als er een (lange) keten van onderzoekshandelingen is na de als onrechtmatig aan te duiden schakel.

Als voorbeeld kan worden gewezen op Hof Amsterdam 4 mei 1979, NJ 1980, 48. De politie had zonder medeweten van de arrestant een sleutel uit diens eigendommen gepakt. Wanneer de politie met behulp van deze sleutel de woning van verdachte binnengaat, wordt daar een revolver aangetroffen. Geconfronteerd met deze vondst bekent de verdachte dat hij een revolver voorhanden heeft gehad. Als indirect resultaat van de onrechtmatigheid wordt de (vondst van de) revolver ook als onrechtmatig gekwalificeerd en mag deze volgens het hof niet tot het bewijs meewerken.

In Rb. Amsterdam 5 februari 2010, LJN BL5687  had een huiszoeking plaatsgevonden zonder dat sprake was van een toestemming op basis van volledige informatie. De rechtbank oordeelde daarom dat ook de door dit vormverzuim verkregen vruchten moesten worden uitgesloten van het bewijs:
 “Er is in het onderhavige geval een direct causaal verband tussen het onrechtmatige huisbezoek en het verkregen bewijs. Derhalve moet dit laatste worden gezien als “fruits of the poisonous tree” hetgeen meebrengt dat er sprake is van onrechtmatig verkregen bewijs.”

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden