Gebruik vuurwapen door politie

Het gebruik van het vuurwapen door de politie is geregeld in de Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee en andere opsporingsambtenaren. O.a. artikel 7 van deze Ambtsinstructie bepaalt onder welke omstandigheden een politieagent zijn vuurwapen mag gebruiken.

Het gebruik van een vuurwapen, niet zijnde een vuurwapen waarmee automatisch vuur of lange afstandsprecisievuur kan worden afgegeven, is slechts geoorloofd:
a. om een persoon aan te houden ten aanzien van wie redelijkerwijs mag worden aangenomen dat hij een voor onmiddellijk gebruik gereed zijnd vuurwapen bij zich heeft en dit tegen personen zal gebruiken;
b. om een persoon aan te houden die zich aan zijn aanhouding, voorgeleiding of andere rechtmatige vrijheidsbeneming tracht te onttrekken of heeft onttrokken, en die wordt verdacht van of is veroordeeld wegens het plegen van een misdrijf
1°. waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van vier jaren of meer is gesteld, en
2°. dat een ernstige aantasting vormt van de lichamelijke integriteit of de persoonlijke levenssfeer.

Onrechtmatig gebruik vuurwapen

In de jurisprudentie zien we verschillende zaken waarbij door de rechter werd geoordeeld dat het gebruik van het vuurwapen door de politie als onrechtmatig moet worden aangemerkt:

  • Schieten op vluchtende minderjarige verdachte na straatroof, zonder gebruik wapen (ECLI:NL:HR:2016:2305)
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden