Gevaarlijk rijgedrag – advocaat nodig?

Gevaarlijke rijgedrag is een overtreding. Strafbaar is gesteld om zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd.

Gevaarlijk rijgedrag in de wet

Gevaarlijk rijgedrag is strafbaar gesteld in artikel 5 WVW:

“Het is een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd.”

Uitleg gevaarlijk rijgedrag

Gevaarlijk rijgedrag, zoals dat strafbaar is gesteld in artikel 5 WVW, ziet op de veiligheid op de weg. Het moet gaan om het veroorzaken van een evident gevaarlijke verkeerssituatie. Lichte vormen van gevaar vallen niet onder het bereik van de strafbaarstelling van gevaarlijk rijgedrag.

In een uitspraak van 31 maart 2010 geeft het gerechtshof Leeuwarden (ECLI:NL:GHLEE:2010:BL9694) duidelijkheid wanneer er sprake is van gevaarlijk rijgedrag:

"Bij de beantwoording van de vraag of een bepaalde gedraging kan worden aangemerkt als gevaarzettend in de zin van artikel 5 van de Wegenverkeerswet 1994 heeft als uitgangspunt te gelden dat het er om gaat dat de verweten gedraging - in het licht van alle omstandigheden van het geval - in concreto gevaar oplevert voor de veiligheid op de weg en wel in die zin dat er een reële mogelijkheid van schade voor personen en/of goederen wordt gecreëerd."

Advocaat nodig

Indien u wordt verdachte van gevaarlijk rijgedrag, kunt u uw strafzaak bij ons aanmelden. Wanneer u uw strafzaak bij ons aanmeldt, via het daartoe bestemde aanmeldingsformulier, zullen wij u direct doorverwijzen naar een gespecialiseerde advocaat, zodat u verzekerd bent van deskundige rechtsbijstand. De bij ons netwerk aangesloten advocaten hebben ruime kennis en ervaring met verkeersstrafrechtzaken, waardoor ze precies weten wat voor u de beste verdedigingsstrategie is. Daarnaast zijn de kosten van rechtsbijstand beperkt. Wij hanteren een zeer concurrerend tarief.

> Meer informatie gevaarlijk rijgedrag (Advocaat-verkeersstrafrecht)

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden