Gooien van vloeistof zonder wetenschap inhoud; geen voorwaardelijke opzet

Voorwaardelijk opzet op een bepaald gevolg – zoals hier pijn – is aanwezig indien de verdachte bewust de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat dit gevolg zal intreden. Het zal moeten gaan om een kans die naar algemene ervaringsregels aanmerkelijk is te achten.
Het Hof heeft vastgesteld dat de verdachte de inhoud van een fles over [betrokkene 1] heeft gegooid zonder zich ervan te vergewissen wat zich in de fles bevond. Het daarop steunende oordeel van het Hof dat de verdachte aldus bewust de aanmerkelijke kans heeft aanvaard dat hij [betrokkene 1] daardoor pijn zou toebrengen, is niet zonder meer begrijpelijk, gelet op wat de algemene ervaring leert en wat de raadsman heeft aangevoerd (HR 24 april 2018, ECLI:NL:HR:2018:657)

Culpa of opzet

Zich ervan vergewissen is typisch een begrip dat in de culpa speelt. De verdachte had het behoren te weten. Hij had enig onderzoek vooraf moeten doen, maar heeft dat niet gedaan, levert eerder een schuld op, maar geen opzet.

< Terug naar Opzet
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden