Heling – advocaat nodig?

Heling is het voorhanden hebben van een goed waarvan u ten tijde van het verkrijgen wist dat die van een misdrijf afkomstig was. Meestal gaat het om een goed dat van diefstal afkomstig is. Bij een verdenking tegen heling moet u heel goed oppassen wat u precies verklaart. Laat u bij een verdenking van politieverhoor daarom al bij het eerste politieverhoor bijstaan door een gespecialiseerde advocaat. Indien u het verhoor al hebt gehad, is het van belang dat u op z'n minst professionele bijstand van een ervaren advocaat krijgt bij de zitting van de politierechter of tijdens de OM-zitting. 

Strafbare handelingen heling

Bij heling gaat het om de volgende strafbare handelingen

 • Het verwerven van een goed (krijgen, kopen, etc)
 • Het voorhanden hebben van een goed (bezit, bij u dragen)
 • Het overdragen van een goed (verkopen, weggeven, etc)
 • Het vestigen van een zakelijk recht

Terwijl je wist, of redelijkerwijs moest vermoeden dat het goed van diefstal afkomstig was.

Varianten van heling

De wet kent drie varianten van heling:

 1. Opzetheling
 2. Schuldheling
 3. Gewoonteheling

Het verschil tussen opzetheling en schuldheling is dat bij opzetheling bewezen moet worden dat de verdachte echt wist dat het goed van een misdrijf afkomstig was. Bij schuldheling moet alleen de onvoorzichtige aankoop bewezen te worden; voldoende is dat de verdachte redelijkerwijs had kunnen vermoeden dat het goed van een misdrijf afkomstig was. 
Gewoonteheling is een strafverzwarende variant van heling voor de gevallen dat iemand zich gedurende een langere periode op grootschalige wijze schuldig heeft gemaakt aan de heling van goederen.

Wetenschap bij heling

Bij opzetheling gaat het erom dat u wist dat de goederen van diefstal afkomstig waren. Het opzet kan worden bewezen via de constructie van het voorwaardelijk opzet ; voldoende is dat u door uw handelen bewust de aanmerkelijke kans hebt aanvaard dat u het gestolen goed verwierf, voorhanden had of overdroeg.
De wetenschap dat de goederen waren gestolen moet hebben bestaan ten tijde van het verwerven of voorhanden krijgen van het goed (HR 13 december 2005, NbSr 2006, 10). Degene die pas na de verkrijging op de hoogte raakt van het feit dat het goed door een misdrijf is verkregen, is niet strafbaar voor zover dat goed daarna niet meer is overgedragen.

In de meeste gevallen gaat het om een aantal factoren:

 • Bent u op een legale wijze aan het goed gekomen? (NIET gekocht van een wildvreemde, midden op straat)
 • Hebt u een marktconforme prijs ervoor betaald, rekening houdende met ouderdom, beschadigingen, etc.?
 • Kon u aan het goed zien dat het van diefstal afkomstig was? (bijv. verbrekingen, ontbreken sleutels)
 • Klopt uw verhaal van de aankoop (bijv. advertentie nog op Marktplaats.nl)

Bewijs heling

Voor het bewijs van heling is het allereerst van belang of het goed zelf uiterlijke kenmerken vertoont op basis waarvan gezegd kan worden dat de verdachte had moeten weten dat het goed van diefstal afkomstig is. Ontbreken die kenmerken, dan komt het met name aan op de verklaring van de verdachte. Als u met een goed verhaal komt over het verkrijgen van het goed, maakt u een zeer goede kans op een sepot van de strafzaak. Laat u daarom voor uw politieverhoor adviseren door een gespecialiseerde advocaat.

Straffen bij heling

Helaas zijn er geen richtlijnen voor de straffen bij  heling. Rechters zullen voor wat betreft opzetheling met name aansluiting zoeken bij de straffen die voor eenvoudige diefstal gelden, nu de wettelijke maximumstraf hiervoor hetzelfde is als bij heling. Over het algemeen gaat het om een geldboete of een werkstraf. 

Advocaat voor heling

Wordt u verdacht van heling en moet u binnenkort bij de politie verschijnen voor een verhoor of hebt u al een dagvaarding of oproeping ontvangen voor een zitting? Neem direct contact met ons op zodat wij u kunnen doorverwijzen naar een gespecialiseerde advocaat die u verder zal bijstaan. Onze advocaten werken ook pro deo. Of u in aanmerking komt voor pro deo rechtsbijstand kunt u zelf nagaan op basis van uw inkomen- en vermogensgegevens in het peiljaar. Voor de cliënten die niet in aanmerking komen voor een pro deo advocaat hebben wij met de bij ons netwerk aangesloten advocaten speciale extra lage prijsafspraken gemaakt. 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden