Horen getuige buiten aanwezigheid advocaat en verdachte niet toegestaan

Het Hof heeft de bevoegdheid op de gronden als vermeld in art. 269.1 Sv te bevelen dat een gedeelte van de behandeling van de zaak met gesloten deuren plaatsvindt. De wet voorziet echter noch in die bepaling noch in de bepalingen betreffende het ttz. horen van getuigen (art. 292 t/m 297 Sv) in een zo ver strekkende beperking van de openbaarheid dat voormeld horen van de getuige buiten aanwezigheid van de raadsman van de verdachte kan geschieden. ’s Hofs oordeel dat het bevoegd was te bevelen dat het verhoor van de getuige buiten aanwezigheid van de raadsman van verdachte zou plaatsvinden, getuigt derhalve van een onjuiste rechtsopvatting (HR 24 mei 2016, ECLI:NL:HR:2016:948).

Uitzondering: ordeverstoring

Wanneer het horen van de getuige achter gesloten deuren gebeurt vanwege ordeverstoringen tijdens de zitting, is dat wel mogelijk, vlg o.a. HR 30 maart 2010, ECLI:NL:HR:2010:BK5618.

< Terug naar Gesloten deuren
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden