Ogenblikkelijke aanranding bij noodweer

De eis van de ogenblikkelijkheid houdt in dat de aanranding op het verdedigingsmoment acuut moet zijn.

Aanvangsmoment gerechtvaardigde beroep op noodweer

Een noodweerhandeling is pas toegestaan vanaf het moment dat de aanranding is aangevangen of dadelijk dreigt te beginnen.

Noodweer na einde aanranding

Het recht om jezelf te verdedigen vervalt in beginsel ook op het moment dat de aanranding een einde heeft genomen (HR 26 april 1977, NJ 1978, 201). De handeling na afloop van de aanranding krijgt snel het karakter van een tegenaanval en staat een gerechtvaardigd beroep op noodweer in de weg (HR 22 november 1949, NJ 1950/179). Wanneer de verdachte na het einde van de noodweersituatie heeft gehandeld vanuit een hevige gemoedsbeweging (angst, vrees, radeloosheid), welke gemoedsbeweging door de wederrechtelijke aanranding is opgewekt, zou de verdachte een geslaagd beroep op noodweerexces kunnen doen.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden