Openlijke geweldpleging – advocaat nodig?

Bij openlijke geweldpleging gaat het vaak om vechtpartijen, maar dat hoeft niet altijd het geval te zijn. Van openlijke geweldpleging kan ook sprake zijn bij vandalisme (geweld tegen goederen). Het enige dat vereist is dat door twee of meer personen geweld wordt gepleegd, waarbij slechts vereist is dat de ander een significante bijdrage aan het openlijke geweld heeft geleverd. Hieraan is al voldaan wanneer de een de ander ophitst of aanmoedigt, zonder dat die zelf geweldshandelingen verricht. Met andere woorden: er wordt al snel voldaan aan de eisen die de wet stelt voor een veroordeling terzake openlijke geweldpleging. Alleen met een gespecialiseerde advocaat aan uw zijde tijdens het verhoor bij de politie of tijdens de zitting kunt u adequaat verweer voeren tegen een beschuldiging van openlijke geweldpleging.

Definitie openlijke geweldpleging

Van openlijke geweldpleging wordt gesproken wanneer het geweld zich door onverholen, niet heimelijk bedreven daden heeft geopenbaard zodat daardoor de openbare orde is aangerand, zonder dat evenwel is vereist dat ten tijde en ter plaatse van het plegen van geweld publiek aanwezig was of feitelijk vrije toegang en zicht bestond op het gebeurde (vlg HR 26 juni 1979, NJ 1979, 618 en HR 12 juli 2011, NJ 2011, 380).
Openlijk moet aldus heel ruim worden opgevat. Het moet gaan om geweldpleging die voor derden zichtbaar had kunnen zijn, terwijl het niet nodig is dat die derden zonder belemmering op de plaats waar de geweldpleging plaatsvond aanwezig konden zijn.

Bewijs openlijke geweldpleging

Het bewijs van openlijke geweldpleging probeert de officier van justitie altijd te leveren aan de hand van

  • getuigenverklaringen
  • camerabeelden
  • verklaringen van politieagenten

Daarnaast zal de politie tijdens een verhoor altijd proberen om u en de medeverdachte tegen elkaar uit te spelen. Pas hiervoor goed op! Laat u niet kennen en beroep uzelf desnoods op uw zwijgrecht

Advocaat openlijke geweldpleging

Wanneer u uw zaak bij ons aanmeldt, brengen wij u in contact met een gespecialiseerde advocaat in strafzaken betreffende openlijke geweldpleging. Onze advocaten staan met name verdachten van openlijke geweldpleging bij.

Alle bij ons netwerk aangesloten advocaten werken ook op basis van pro deo (toevoeging via de Raad voor Rechtsbijstand), waarbij de kosten van rechtsbijstand grotendeels worden betaald door de Staat. Komt u niet in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand, dan hanteren onze advocaten voor u een zeer scherp tarief. Alleen via ons bent u zeker van gespecialiseerde rechtsbijstand, tegen een betaalbaar tarief.

En bij vrijspraak, sepot of ontslag van rechtsvervolging krijgt u bovendien alle kosten van rechtsbijstand vergoed door de Staat. Wij kunnen dan voor u een verzoek indienen.

Meer informatie 'openlijke geweldpleging'

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden