Poging en voorbereiding

Niet alleen voltooide delicten zijn strafbaar, maar ook in de fase voor de voltooiing van het feit kunnen de handelingen vallen onder de strafbaarstellingen in het Wetboek van strafrecht. Dat is bijvoorbeeld bij de poging en voorbereiding van een strafbaar feit.

Poging

Poging tot misdrijf is strafbaar, wanneer het voornemen van de dader zich door een begin van uitvoering heeft geopenbaard (art. 45 Sr.).

Voorbereidingshandelingen

Ook het voorbereiden van een misdrijf waarop naar wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van 8 jaar of meer is gesteld, is strafbaar gesteld in artikel 46 Sr.

Vrijwillige terugtred

Alleen wanneer de verdachte uit zichzelf stopt met de voorbereiding of de poging om het strafbare feit te plegen, is hij niet strafbaar. De verdachte dient dan te worden ontslagen van alle rechtsvervolging.

< Terug naar strafrechtelijke onderwerpen

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden