Proeftijd maximaal 3 jaar bij bezit kinderporno

Bij een veroordeling wegens het bezit van kinderporno is een maximale proeftijd van 3 jaren mogelijk. Dit heeft de rechtbank Noord-Nederland, 23 juni 2015, ECLI:RBNNE:2015:2987.

“Ten aanzien van de daarbij vast te stellen proeftijd merkt de rechtbank het volgende op. Op grond van artikel 14b Sr bedraagt de proeftijd ten hoogste drie jaren. Slechts indien er ernstig rekening mee moet worden gehouden dat verdachte wederom een misdrijf zal begaan dat gericht is tegen of gevaar veroorzaakt voor de onaantastbaarheid van het lichaam van een of meer personen, kan de proeftijd langer dan drie jaren en maximaal tien jaren bedragen. Voor het opleggen van een langere proeftijd geldt dus als vereiste dat de verdachte reeds een delict heeft gepleegd gericht tegen de onaantastbaarheid van het lichaam. De rechtbank is echter van oordeel dat het enkele bezit van of het zich toegang verschaffen tot kinderporno geen misdrijf is, dat is gericht tegen of gevaar veroorzaakt voor de onaantastbaarheid van het lichaam van een of meer personen. Datzelfde geldt voor het enkele plegen van schennis van de eerbaarheid. Daarom zal de rechtbank de proeftijd op drie jaar vaststellen.”

 

 

< Terug naar voorwaardelijk
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden