Redelijke termijn strafzaak in hoger beroep

Er geldt ook een aparte redelijke termijn voor de behandeling van de strafzaak in hoger beroep.

Redelijke termijn in hoger beroep

Behoudens in het geval van bijzondere omstandigheden behoort in die procesfase het geding met een einduitspraak te zijn afgerond
a) binnen 2 jaar nadat het rechtsmiddel is ingesteld, en
b) binnen 16 maanden indien de verdachte in verband met de zaak in voorlopige hechtenis verkeert en/of het strafrecht voor jeugdigen is toegepast.

Inzendingstermijn in hoger beroep

Daarnaast geldt in de appelfase ook een termijn waarbinnen de rechtbank het procesdossier aan het gerechtshof dient door te sturen. Deze termijn bedraagt 8 maanden, en wat betreft zaken waarin de verdachte in verband met de zaak in voorlopige hechtenis verkeert en/of het strafrecht voor jeugdigen is toegepast: meer dan zes maanden.
De inzendingstermijn vangt aan na het instellen van het hoger beroep. Bepalend is het tijdstip waarop de processtukken ter griffie van de appelrechter zijn binnengekomen.
Aan overschrijding van de inzendingstermijn behoeven evenwel geen rechtsgevolgen te worden verbonden indien de zaak in hoger beroep alsnog met bijzondere voortvarendheid ter terechtzitting wordt aangebracht en behandeld. De overschrijding van de inzendingstermijn wordt daardoor gecompenseerd.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden