Rijbewijs ingevorderd

> Meer informatie rijbewijs ingevorderd (Advocaat-verkeersstrafrecht.nl)

Rijbewijs ingevorderd – rijden onder invloed van alcohol

Bij rijden onder invloed van alcohol wordt het rijbewijs ingevorderd vanaf een ademalcoholgehalte 570  µg/l oftewel een bloedalcoholgehalte van 1,3 ‰. Bij beginnend bestuurders wordt het rijbewijs al ingevorderd vanaf een ademalcoholgehalte 350  µg/l oftewel een bloedalcoholgehalte van 0,8 ‰.

> Meer informatie rijbewijs ingevorderd na rijden onder invloed (Advocaat-verkeersstrafrecht.nl)
> Meer informatie rijbewijs ingevorderd na rijden onder invloed (Rijbewijs-ingevorderd-alcohol.nl)
> Meer informatie om rijbewijs snel terug te krijgen (Rijbewijs-snel-terug.nl)

Rijbewijs ingevorderd – rijden onder invloed van drugs

Bij rijden onder invloed van drugs wordt het rijbewijs vaak ingevorderd op grond van artikel 130 WVW. Dit mag al vrij snel. Hiervoor hoeft niet eens vast te staan dat u werkelijk onder invloed van drugs hebt gereden. Slechts een vermoeden is al voldoende om aan u een onderzoek naar de rijgeschiktheid op te leggen. Daarnaast mag uw rijbewijs op grond van artikel 130 WVW worden ingevorderd wanneer u een gebruikershoeveelheid drugs bij u hebt en u verklaart dat dit ook voor eigen gebruik is. Dit gaat dus behoorlijk ver. Is uw rijbewijs ingevorderd wegens drugs, dan kunt u vaak alleen een bezwaarschrift indienen tegen het besluit van het CBR waarbij het onderzoek naar de rijgeschiktheid is opgelegd.

> Meer informatie rijbewijs ingevorderd na drugs

Rijbewijs ingevorderd – te hard rijden / snelheid

Ook bij te hard rijden wordt het rijbewijs door de politie ingevorderd. Het rijbewijs kan worden ingevorderd wanneer er meer dan 50 km/u te hard is gereden. Wanneer het gaat om een niet al te hoge snelheidsovertreding en er geen sprake is van recidive in de afgelopen 2 jaren, lukt het vaak wel om het rijbewijs terug te krijgen via een klaagschriftprocedure.

> Meer informatie rijbewijs ingevorderd na te hard rijden (Advocaat-verkeersstrafrecht.nl)
> Meer informatie rijbewijs ingevorderd bij snelheid (Rijbewijs-ingevorderd-snelheid.nl)

Rijbewijs ingevorderd; wat nu?

Wanneer uw rijbewijs door de politie is ingevorderd, wilt u het rijbewijs uiteraard zo snel mogelijk terug. Of dit mogelijk is, is echt afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Veel mensen denken dat ze, nadat het rijbewijs is ingevorderd, eerst 10 dagen moeten wachten voordat ze bericht ontvangen van de officier van justitie, maar dat is helemaal niet nodig. Vaak is het verstandiger om direct actie te ondernemen zodat u het ingevorderde rijbewijs nog sneller weer in uw bezit hebt. Met een gespecialiseerde advocaat aan uw zijde kunt u het rijbewijs binnen 14 dagen weer terug hebben.

Rijbewijs ingevorderd – terugkrijgen

Er zijn twee mogelijkheden om het ingevorderde rijbewijs snel weer terug te krijgen:

  1. Stuur een brief naar de Officier van Justitie
  2. Dien een klaagschrift in bij de rechtbank
  3. Laat u bijstaan tijdens de OM-zitting

Brief sturen
Nadat uw rijbewijs is ingevorderd, wordt deze door de politie naar het CVOM te Utrecht gestuurd voor de beoordeling en de verdere afhandeling. De officier van justitie bij het CVOM moet binnen 10 dagen beslissen of u uw rijbewijs terug krijgt, of dat deze ingehouden blijft. U kunt proberen om deze beslissing te beïnvloeden door een brief te sturen naar de officier van justitie.

Klaagschrift indienen
U kunt ook een bezwaarschrift indienen tegen de invordering en inhouding van uw rijbewijs. Veel mensen wachten af met het indienen van een bezwaarschrift totdat de officier van justitie binnen die 10 dagen termijn een beslissing heeft genomen, maar dat hoeft niet. U kunt al meteen nadat het rijbewijs is ingevorderd een bezwaarschrift indienen bij de rechtbank. Wanneer u het bezwaarschrift direct indient, heeft dit tot voordeel dat het bezwaarschrift eerder wordt behandeld, waardoor u het rijbewijs ook eerder al terug kunt krijgen.

Wanneer heeft het indienen van een klaagschrift zin?

> Meer informatie klaagschrift bij rijbewijs ingevorderd (Advocaat-verkeersstrafrecht.nl)
> Meer informatie om rijbewijs snel terug te krijgen (Rijbewijs-snel-terug.nl)

OM-zitting
Een OM-zitting is een buitengerechtelijke wijze van afdoening van de strafzaak. In plaats dat u bij de rechter komt, hebt u nu een zitting bij een officier van justitie. De officier van justitie bespreekt met u de zaak, stelt vragen aan u, en legt aan u een straf op. In de meeste gevallen zal bij rijden onder invloed en te hard rijden een boete en en ontzegging van de rijbevoegdheid worden opgelegd. Het kan hier gaan om een ontzegging van de rijbevoegdheid tot maar liefst 6 maanden. U dient een OM-zitting dus erg serieus te nemen. Voor u het weet, bent u (nog) 6 maanden uw rijbewijs kwijt.

> Meer informatie OM-zitting 

Rijbewijs ingevorderd – Advocaat nodig?

U kunt met uw advocaat bespreken via welke weg u het rijbewijs terug wilt krijgen. In overleg met uw advocaat bepaalt u samen de te voeren verdedigingsstrategie, en de te nemen stappen. De advocaat zal u uitgebreid informeren over de mogelijkheden en de kosten.

Wij kunnen al een uitgebreid klaagschrift voor u opstellen voor € 475,00

Bijstand van een advocaat is vaak noodzakelijk, juist nu de bezwaarschriftprocedures erg ingewikkeld kunnen zijn. U krijgt slechts een kans om uw rijbewijs terug te krijgen, en moet die kans op de juiste manier benutten. Bovendien kan alles wat u ter terechtzitting of in het bezwaarschrift verklaart, gevolgen hebben voor de latere strafzaak. Het is dus heel belangrijk dat u weet wat u wel en niet kunt aanvoeren.  Ook speelt vaak op de achtergrond tevens een procedure tegen het CBR. Het is in dat opzicht belangrijk dat u wordt bijgestaan door een echte specialist die precies weet welke verweren in beide procedures het beste kunnen worden gevoerd.

> Werkwijze advocaat (Rijbewijsinbeslaggenomen.nl)
> Rijbewijs kwijt – Advocaat nodig?

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden