Rijden onder invloed – advocaat nodig

Wanneer u bent gepakt wegens rijden onder invloed, krijgt u te maken met drie procedures:

Deze procedures kunnen niet los van elkaar gezien worden. Met name door de samenloop van de verschillende procedures is het voor een leek erg ingewikkeld om te begrijpen wat er nu gebeurt nadat u bent gepakt wegens rijden onder invloed en wat u moet doen om uw rijbewijs weer snel terug te krijgen. Wij zullen voor u de belangrijkste situaties op een rijtje zetten.

Rijden onder invloed - alcoholgehalte tussen 570 µg/l en 785 µg/l bij normaal bestuurders

Wanneer bij rijden onder invloed een alcoholgehalte tussen de 570 µg/l en 785 µg/l is geconstateerd zal de politie direct uw rijbewijs invorderen. Binnen 10 dagen beslist de officier van justitie wat er met uw rijbewijs moet gaan gebeuren. In de meeste gevallen zal de officier besluiten om het rijbewijs nog voor 6 tot 8 maanden in te houden.

Indien u het rijbewijs dringend nodig hebt voor uw werk of voor andere belangrijke redenen, kunt u de zaak bij ons aanmelden. Wij zullen dan direct voor u een klaagschrift indienen bij de rechtbank om het rijbewijs via de rechter eerder terug te krijgen. Zeker als het de eerste keer is en wij kunnen aantonen dat u een dringend belang hebt bij teruggave van het rijbewijs, is de kans groot dat u het rijbewijs terugkrijgt. Over het algemeen lukt het dan om het rijbewijs binnen 2 - 4 weken weer terug te hebben.

Later moet u nog bij een OM-zitting verschijnen om uw definitieve straf te horen.

U krijgt daarnaast nog wel te maken met het CBR. Bij rijden onder invloed met een alcoholgehalte tussen de 570 µg/l en 785 µg/l zal het CBR een alcoholcursus (EMA) aan u opleggen.

Rijden onder invloed - alcoholgehalte > 785 µg/l bij normaal bestuurders

Wanneer bij rijden onder invloed een alcoholgehalte van meer dan 785 µg/l is geconstateerd zal de politie direct uw rijbewijs invorderen. Binnen 10 dagen beslist de officier van justitie wat er met uw rijbewijs moet gaan gebeuren. Uw rijbewijs zal voor minimaal 8 maanden worden ingehouden. Alleen wanneer de officier van justitie niet binnen 10 dagen besluit tot invordering van het rijbewijs, krijgt u het rijbewijs eerder terug.

Bij een alcoholgehalte van meer dan 785 µg/l is het echter niet gunstig voor u om het rijbewijs via het strafrecht eerder terug te krijgen. Het heeft daarom ook geen zin om een klaagschrift in te dienen. Dit heeft te maken met de CBR-procedure. Bij een dergelijk alcoholgehalte zal het CBR aan de bestuurder een onderzoek naar de rijgeschiktheid opleggen. Ook zal het CBR de geldigheid van het rijbewijs schorsen.

Het is alleen mogelijk om het rijbewijs eerder terug te krijgen door een bezwaarschrift in te dienen tegen de beslissing van het CBR en gelijk een voorlopige voorziening aan te vragen bij de rechtbank. Dit kan echter alleen maar wanneer u

  1. ten onrechte door de politie als bestuurder bent aangemerkt
  2. er tijdens het alcoholonderzoek fouten zijn gemaakt waardoor de uitslag van de ademanalyse niet juist is

Of er gronden bestaan om bezwaar te maken tegen de beslissing van het CBR moet een gespecialiseerde advocaat beoordelen om basis van het proces-verbaal van de politie. Onze advocaten kunnen dat voor u opvragen en beoordelen of er mogelijkheden bestaan om het rijbewijs eerder terug te krijgen.

Indien er geen fouten zijn gemaakt tijdens het alcoholonderzoek en u ook als bestuurder van een motorrijtuig bent gepakt wegens rijden onder invloed, zult u er niet aan ontkomen om het onderzoek naar de rijgeschiktheid te ondergaan. De hele procedure van het onderzoek naar de rijgeschiktheid duurt ongeveer 4 - 6 maanden. U krijgt het rijbewijs pas via het CBR terug nadat u door een psychiater in het kader van dat onderzoek bent goedgekeurd. De psychiater moet vaststellen dat u nog geschikt bent en dat er geen sprake is van alcoholmisbruik. Ons advies is om het rijbewijs al die tijd bij de officier van justitie (het CVOM) te laten zodat u later - bij de definitieve strafoplegging - kunt profiteren van de aftrek van de tijd dat u het rijbewijs al kwijt bent geweest.

Verder is het wel belangrijk dat u zich goed voorbereidt op het onderzoek naar de rijgeschiktheid. Dit geldt niet alleen voor mensen die vaker wat meer alcohol drinken. Het onderzoek naar de rijgeschiktheid zit vol met strikvragen en valkuilen, waardoor ook personen die vrijwel nooit alcohol drinken en alleen de laatste keer te veel hadden gedronken, door de psychiater als alcoholmisbruiker worden aangemerkt. Uit onderzoek in 2011 is gebleken dat 95% van de onderzochte personen NIET geschikt werden bevonden. Met de informatiebrochure "Onderzoek naar de rijgeschiktheid - ALCOHOL" kunt u zich voorbereiden op het onderzoek bij de psychiater en kunt u voorkomen dat u ten onrechte als alcoholmisbruiker wordt aangemerkt. Met de brochure slaagt maar liefst 90% voor het onderzoek!

Over het algemeen duurt het 3 - 5 weken voordat u de beslissing van het CBR ontvangt. Na invordering van uw rijbewijs adviseren wij u wel om alvast de zaak bij ons aan te melden zodat wij het proces-verbaal van de politie kunnen opvragen om te controleren of er geen fouten zijn gemaakt bij het alcoholonderzoek en u ook verder kunnen bijstaan tijdens de procedure bij de politierechter of tijdens de OM-zitting.

Aanmelden nieuwe zaak

Rijden onder invloed - alcoholgehalte > 570 µg/l bij beginnend bestuurders

Wanneer u als beginnend bestuurder (=rijbewijs korter dan 5 jaar) bent gepakt met een alcoholgehalte van 570 µg/l geldt in wezen hetzelfde als hierboven staat vermeld bij een alcoholgehalte van meer dan 785 µg/l bij normaal bestuurders (= meer dan 5 jaar het rijbewijs).

Het CBR zal een onderzoek naar de rijgeschiktheid opleggen en de geldigheid van het rijbewijs direct schorsen. Een advocaat moet dan eerst voor u beoordelen of er geen fouten zijn gemaakt tijdens het alcoholonderzoek. Als dat niet het geval is, zult u het onderzoek naar de rijgeschiktheid moeten ondergaan. Het advies is dan om het rijbewijs zo lang bij de officier van justitie te laten. Bereid u wel goed voor op het onderzoek bij de psychiater en bestel de informatiebrochure "Onderzoek naar de rijgeschiktheid - ALCOHOL".

Rijden onder invloed - 1x recidive

Wanneer u in de afgelopen vijf jaren eenmaal eerder bent gepakt wegens rijden onder invloed, krijgt u via het CBR ook een onderzoek naar de rijgeschiktheid opgelegd, maar zal de geldigheid van het rijbewijs NIET zolang worden geschorst. Dit biedt u een tactisch voordeel. Als u het goed aanpakt, kunt u het rijbewijs direct terugkrijgen en kunt u voorkomen dat het CBR later nog uw rijbewijs afpakt. Bij recidive dient u zich echt te laten bijstaan door een advocaat die zowel in het strafrecht als in CBR-zaken is gespecialiseerd.

Wel krijgt u te maken bij de recidiveregeling alcohol wanneer het alcoholgehalte de laatste keer meer dan 570 µg/l bedroeg. De recidiveregeling alcohol houdt in dat het rijbewijs na de veroordeling door de politierechter of de strafbeschikking in het kader van de OM-zitting automatisch ongeldig wordt. Er bestaat geen mogelijkheid om tegen dit besluit bezwaar of beroep in te dienen. U kunt uw rijbewijs weer terug krijgen door opnieuw rijexamen.

Stappenplan:

  1. Opvragen proces-verbaal bij de politie om na te gaan of er fouten zijn gemaakt tijdens het alcoholonderzoek
  2. Gelijk een klaagschrift indienen bij de rechtbank om uw rijbewijs eerder terug te krijgen
  3. Bestel de informatiebrochure "Onderzoek naar de rijgeschiktheid - ALCOHOL". Hierin vindt u veel tips en trucs hoe u ervoor kunt zorgen dat het CBR niet aan uw rijbewijs kan komen. Door tactisch gebruik te maken van de juiste rechten kunt u voorkomen dat uw rijbewijs ongeldig wordt verklaard.
  4. Na de ongeldig verklaring van het rijbewijs ivm recidiveregeling alcohol moet u rijexamen doen en opnieuw een onderzoek laten verrichten bij een psychiater van het CBR.

Rijden onder invloed - 2x recidive

Wanneer u in de afgelopen vijf jaren in totaal 3 keer bent gepakt wegens rijden onder invloed, krijgt u weer een groot probleem met het CBR. Het CBR zal u dan een onderzoek naar de rijgeschiktheid opleggen, maar ook zal de geldigheid van uw rijbewijs worden geschorst totdat na het onderzoek bij de psychiater. Het heeft nauwelijks zin om een bezwaarschrift tegen de maatregel van het CBR in te dienen nu het enkele criterium is dat u hebt gereden onder invloed van alcohol. Ook een lager alcoholgehalte is in zoverre voldoende voor het opleggen van het onderzoek en de schorsing van de geldigheid van het rijbewijs. Wel kunt u een bezwaarschrift indienen wanneer u ten onrechte als bestuurder bent aangemerkt.

Als alles verder correct is verlopen, zult u het onderzoek naar de rijgeschiktheid moeten ondergaan. Het advies is dan om het rijbewijs zo lang bij de officier van justitie te laten. Bereid u wel goed voor op het onderzoek bij de psychiater en bestel de informatiebrochure "Onderzoek naar de rijgeschiktheid - ALCOHOL".

Ook bij rijden onder invloed van alcohol met 2x recidive kunt u te maken krijgen met de recidiveregeling alcohol. Het kan dus zijn dat uw rijbewijs automatisch ongeldig wordt verklaard na het onherroepelijk worden van de uitspraak van de politierechter of na de acceptatie van de strafbeschikking tijdens een OM-zitting.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden