Schadevergoeding bij in beslag genomen goederen

Wanneer u in een klaagschriftprocedure ex artikel 552a Sv. in het gelijk wordt gesteld en daarbij dus het klaagschrift gegrond wordt verklaard, hebt u op grond van artikel 591a Sv. recht op schadevergoeding.

Schadevergoeding bij in beslag genomen goederen

Bij in beslag genomen goederen kunt u na gegrondverklaring van het klaagschrift ex artikel 552a Sv. aanspraak maken op de volgende schadevergoeding:

 

  • Reiskostenvergoeding in verband met de zitting
  • Parkeerkosten in verband met de zitting
  • Vermogensschade vanwege de zitting (bijv. inkomstenderving bij tijdsverzuim omdat u niet kon werken)
  • Vergoeding kosten van rechtsbijstand

Termijn verzoek schadevergoeding na gegrond verklaard klaagschrift

Na gegrondverklaring van het klaagschrift hebt u 3 maanden de tijd om een verzoekschrift tot schadevergoeding in te dienen.

Indienen verzoek tot schadevergoeding

U kunt zelf proberen om een verzoek tot schadevergoeding in te dienen, maar u doet er verstandiger aan om dit over te laten aan een gespecialiseerde advocaat die voldoende kennis en ervaring heeft met het indienen van dit soort verzoeken tot schadevergoeding. Dit kost u overigens niets! Het opstellen en indienen van het verzoek tot schadevergoeding is voor u volledig GRATIS omdat de Staat de kosten van de advocaat hiervoor vergoed.

> Meer informatie indienen verzoek tot schadevergoeding na in beslag genomen goederen

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden