Schadevergoeding inschakeling deskundigen

Op grond van artikel 591 Sv. kan een verdachte vergoeding vorderen voor de in verband met de strafzaak gemaakte kosten voor de inschakeling van deskundigen.

Wettelijke grondslag schadevergoeding

Artikel 591 lid 1 Sv. bepaalt over de schadevergoeding vanwege de inschakeling van deskundigen het volgende:

“Aan de gewezen verdachte of zijn erfgenamen wordt uit ’s Rijks kas een vergoeding toegekend voor de kosten, welke ingevolge het bij en krachtens de Wet tarieven in strafzaken bepaalde ten laste van de gewezen verdachte zijn gekomen, voor zover de aanwending dier kosten het belang van het onderzoek heeft gediend of door de intrekking van dagvaardingen of rechtsmiddelen door het openbaar ministerie nutteloos is geworden.”

Voorwaarden

Op grond van de wet is het de inschakeling van de deskundige het belang van het onderzoek heeft gediend of dat de officier van justitie de dagvaarding heeft ingetrokken vanwege het onderzoek. Er moet dus wel echt iets zijn gebeurd met het onderzoeksrapport. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de rechter in diens uitspraak verwijst naar passages uit het onderzoeksrapport.

Niet is vereist dat de verdachte ook door de rechtbank is vrijgesproken. Ook na een veroordeling kunt u dus een verzoek tot schadevergoeding indienen vanwege gemaakte onderzoekskosten na de inschakeling van deskundigen.

Termijn indienen verzoek tot schadevergoeding

Het verzoek tot schadevergoeding moet binnen 3 maanden na het einde van de zaak zijn ingediend.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden