Schadevergoeding na niet-ontvankelijkheid OM

Bij niet-ontvankelijkheid OM hebt u recht op schadevergoeding. Niet-ontvankelijkheid OM betekent namelijk dat de officier van justitie de kans op strafvervolging heeft verspeeld. Op grond van artikel 89 en 591a Sv. hebt u bij niet-ontvankelijkheid OM recht op schadevergoeding omdat de strafzaak dan is geëindigd zonder oplegging van straf of maatregel.

Schadevergoeding bij niet-ontvankelijkheid OM

Bij niet-ontvankelijkheid OM kunt u aanspraak maken op de volgende schadevergoeding:

  • Immateriële schadevergoeding vanwege de tijd dat u onterecht hebt vastgezeten
  • Vergoeding vermogensschade (bijv. inkomstenderving) door de onterechte detentie
  • Reiskostenvergoeding in verband met de zitting
  • Parkeerkosten in verband met de zitting
  • Vermogensschade vanwege de zitting (bijv. inkomstenderving bij tijdsverzuim omdat u niet kon werken)
  • Vergoeding kosten van rechtsbijstand

Termijn verzoek schadevergoeding na niet-ontvankelijkheid OM

Na een niet-ontvankelijkheid OM hebt u 3 maanden de tijd om een verzoekschrift tot schadevergoeding in te dienen. Omdat de strafzaak pas onherroepelijk wordt nadat de termijn voor hoger beroep is afgelopen, hebt u in principe 3 maanden + 14 dagen vanaf de dag van de uitspraak om een verzoek tot schadevergoeding bij de rechtbank of het gerechtshof in te dienen.

Indienen verzoek tot schadevergoeding

U kunt zelf proberen om een verzoek tot schadevergoeding in te dienen, maar u doet er verstandiger aan om dit over te laten aan een gespecialiseerde advocaat die voldoende kennis en ervaring heeft met het indienen van dit soort verzoeken tot schadevergoeding na niet-ontvankelijkheid OM. Dit kost u overigens niets! Het opstellen en indienen van het verzoek tot schadevergoeding is voor u volledig GRATIS omdat de Staat de kosten van de advocaat hiervoor vergoed.

> Meer informatie indienen verzoek tot schadevergoeding na niet-ontvankelijkheid OM

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden