Schadevergoeding na onterechte inhouding rijbewijs

Wanneer uw rijbewijs ten onrechte is ingevorderd en/of ingehouden, hebt u recht op schadevergoeding. Op grond van artikel 164 lid 6 WVW kan daartoe een verzoek tot schadevergoeding worden ingediend.

Schadevergoeding bij onterechte inhouding rijbewijs

Na een onterechte inhouding van het rijbewijs kunt u aanspraak maken op de volgende schadevergoeding:

  • Een vergoeding voor iedere dag dat u het rijbewijs kwijt bent geweest; gebruikelijk is een vergoeding van € 10,00 per dag.
  • Reiskosten in verband met de zitting bij de rechter of het OM
  • Parkeerkosten in verband met de zitting
  • Gederfde inkomen in verband met de aanwezigheid op de zitting
  • Kosten van rechtsbijstand

Termijn indienen verzoek tot schadevergoeding

De termijn voor het indienen van een verzoek tot schadevergoeding bedraagt 3 maanden vanaf de uitspraak of het sepot. Gaat het om een uitspraak dan moet daar nog vaak 14 dagen bovenop worden geteld omdat er eerst nog een hoger beroepstermijn loopt.

Indienen verzoek tot schadevergoeding

U kunt zelf proberen om een verzoek tot schadevergoeding in te dienen, maar u doet er verstandiger aan om dit over te laten aan een gespecialiseerde advocaat die voldoende kennis en ervaring heeft met het indienen van dit soort verzoeken tot schadevergoeding wegens de onterechte inhouding van uw rijbewijs. Dit kost u overigens niets! Het opstellen en indienen van het verzoek tot schadevergoeding is voor u volledig GRATIS omdat de Staat de kosten van de advocaat hiervoor vergoed.

> Meer informatie indienen verzoek tot schadevergoeding na onterechte inhouding rijbewijs

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden