Schadevergoeding na ontslag van rechtsvervolging

Bij ontslag van rechtsvervolging hebt u recht op schadevergoeding. Ontslag van rechtsvervolging betekent namelijk dat u het feit weliswaar hebt gepleegd, maar dat u hiervoor niet strafbaar bent. Op grond van artikel 89 en 591a Sv. hebt u bij ontslag van rechtsvervolging recht op schadevergoeding omdat de strafzaak dan is geëindigd zonder oplegging van straf of maatregel.

Schadevergoeding bij ontslag van rechtsvervolging

Bij ontslag van rechtsvervolging kunt u aanspraak maken op de volgende schadevergoeding:

  • Immateriële schadevergoeding vanwege de tijd dat u onterecht hebt vastgezeten
  • Vergoeding vermogensschade (bijv. inkomstenderving) door de onterechte detentie
  • Reiskostenvergoeding in verband met de zitting
  • Parkeerkosten in verband met de zitting
  • Vermogensschade vanwege de zitting (bijv. inkomstenderving bij tijdsverzuim omdat u niet kon werken)
  • Vergoeding kosten van rechtsbijstand

Termijn verzoek schadevergoeding na ontslag van rechtsvervolging

Na een ontslag van rechtsvervolging hebt u 3 maanden de tijd om een verzoekschrift tot schadevergoeding in te dienen. Omdat de strafzaak pas onherroepelijk wordt nadat de termijn voor hoger beroep is afgelopen, hebt u in principe 3 maanden + 14 dagen vanaf de dag van de uitspraak om een verzoek tot schadevergoeding bij de rechtbank of het gerechtshof in te dienen.

Indienen verzoek tot schadevergoeding

U kunt zelf proberen om een verzoek tot schadevergoeding in te dienen, maar u doet er verstandiger aan om dit over te laten aan een gespecialiseerde advocaat die voldoende kennis en ervaring heeft met het indienen van dit soort verzoeken tot schadevergoeding na ontslag van rechtsvervolging. Dit kost u overigens niets! Het opstellen en indienen van het verzoek tot schadevergoeding is voor u volledig GRATIS omdat de Staat de kosten van de advocaat hiervoor vergoed.

> Meer informatie indienen verzoek tot schadevergoeding na ontslag van rechtsvervolging

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden