Schadevergoeding na sepot

Na een sepot van de strafzaak hebt u recht op schadevergoeding. Met een sepot eindigt de strafzaak. Op grond van artikel 89 en 591a Sv. hebt u bij een sepot recht op schadevergoeding omdat de strafzaak dan is geëindigd zonder oplegging van straf of maatregel.

Schadevergoeding bij sepot

Na een sepot kunt u aanspraak maken op de volgende schadevergoeding:

  • Immateriële schadevergoeding vanwege de tijd dat u onterecht hebt vastgezeten
  • Vergoeding vermogensschade (bijv. inkomstenderving) door de onterechte detentie
  • Vergoeding kosten van rechtsbijstand

Gronden redelijkheid en billijkheid

Bij een sepot zal nog wel beoordeeld moeten worden of er gronden van redelijkheid en billijkheid bestaan voor de toekenning van de schadevergoeding. Bij een sepot 01 (ten onrechte als verdachte aangemerkt) of sepot 02 (geen wettig en overtuigend bewijs) zal dit eerder worden aangenomen, maar bij een sepot wegens medeschuld van de benadeelde partij of een sepot vanwege de gezondsheidstoestand van de verdachte zal de rechter het verzoek tot schadevergoeding minder snel toewijzen.

Voorwaardelijk sepot en schadevergoeding

Ook bij een voorwaardelijk sepot kunt u na de proeftijd een verzoek tot schadevergoeding bij de rechtbank indienen. Ook hier speelt echter weer het risico dat de rechtbank het verzoek tot schadevergoeding zal afwijzen vanwege het ontbreken van gronden van redelijkheid en billijkheid.

Termijn verzoek schadevergoeding na sepot

Na een sepot hebt u 3 maanden de tijd om een verzoekschrift tot schadevergoeding in te dienen. De termijn vangt aan op de dag dat u bekend bent geraakt met het sepot. Bij een voorwaardelijk sepot vangt de termijn aan op de dag volgend waarop de proeftijd is geëindigd.

Indienen verzoek tot schadevergoeding

U kunt zelf proberen om een verzoek tot schadevergoeding in te dienen, maar u doet er verstandiger aan om dit over te laten aan een gespecialiseerde advocaat die voldoende kennis en ervaring heeft met het indienen van dit soort verzoeken tot schadevergoeding na vrijspraak. Dit kost u overigens niets! Het opstellen en indienen van het verzoek tot schadevergoeding is voor u volledig GRATIS omdat de Staat de kosten van de advocaat hiervoor vergoed.

> Meer informatie indienen verzoek tot schadevergoeding na sepot

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden