Schadevergoeding na vrijspraak

Bij vrijspraak hebt u recht op schadevergoeding. Vrijspraak betekent namelijk dat de rechter van oordeel is dat u onschuldig bent. Op grond van artikel 89 en 591a Sv. hebt u bij vrijspraak recht op schadevergoeding omdat de strafzaak dan is geëindigd zonder oplegging van straf of maatregel.

Schadevergoeding bij vrijspraak

Bij vrijspraak kunt u aanspraak maken op de volgende schadevergoeding:

  • Immateriële schadevergoeding vanwege de tijd dat u onterecht hebt vastgezeten
  • Vergoeding vermogensschade (bijv. inkomstenderving) door de onterechte detentie
  • Reiskostenvergoeding in verband met de zitting
  • Parkeerkosten in verband met de zitting
  • Vermogensschade vanwege de zitting (bijv. inkomstenderving bij tijdsverzuim omdat u niet kon werken)
  • Vergoeding kosten van rechtsbijstand

Termijn verzoek schadevergoeding na vrijspraak

Na een vrijspraak hebt u 3 maanden de tijd om een verzoekschrift tot schadevergoeding in te dienen. Omdat de strafzaak pas onherroepelijk wordt nadat de termijn voor hoger beroep is afgelopen, hebt u in principe 3 maanden + 14 dagen vanaf de dag van de uitspraak om een verzoek tot schadevergoeding bij de rechtbank of het gerechtshof in te dienen.

Indienen verzoek tot schadevergoeding

U kunt zelf proberen om een verzoek tot schadevergoeding in te dienen, maar u doet er verstandiger aan om dit over te laten aan een gespecialiseerde advocaat die voldoende kennis en ervaring heeft met het indienen van dit soort verzoeken tot schadevergoeding na vrijspraak. Dit kost u overigens niets! Het opstellen en indienen van het verzoek tot schadevergoeding is voor u volledig GRATIS omdat de Staat de kosten van de advocaat hiervoor vergoed.

> Meer informatie indienen verzoek tot schadevergoeding na vrijspraak

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden