Schema verweer vormverzuim

Bij vormverzuimen in de zin van artikel 359a Sv. gelden schematisch de volgende eisen;

  1. Het moet gaan om vormverzuimen in het voorbereidend onderzoek
  2. die onherstelbaar zijn
Gevolgen vormverzuim Eisen
A. Strafvermindering 1. Belang geschonden voorschrift
2. Ernst van het verzuim
3. Nadeel daardoor veroorzaakt
B. Bewijsuitsluiting

indien door de onrechtmatige bewijsgaring een belangrijk (strafvorderlijk) voorschrift of rechtsbeginsel in aanzienlijke mate is geschonden

1. Belang geschonden voorschrift
2. Ernst van het verzuim
3. Nadeel daardoor veroorzaakt

C. OM Niet-ontvankelijk 1. Belang geschonden voorschrift gering
2. Ernst van het verzuim beperkt
3. Nadeel daardoor veroorzaakt is geringDat met de opsporing of vervolging belaste ambtenaren ernstig inbreuk hebben gemaakt op de beginselen van een behoorlijke procesorde waardoor doelbewust of met grove verontachtzaming van de belangen van de aanvrager aan diens recht op een eerlijke behandeling van zijn zaak is tekortgedaan en voorts dat het de aanvrager is die tot op zekere hoogte aannemelijk zal moeten maken dat zich dat in zijn strafzaak daadwerkelijk heeft voortgedaan
D. Enkele constatering 1. Belang geschonden voorschrift gering
2. Ernst van het verzuim beperkt
3. Nadeel daardoor veroorzaakt is gering

Nadeel

Het nadeel dat een verdachte daardoor is gepakt, is geen nadeel als bedoeld in artikel 359a Sv.

< Terug naar Vormverzuim
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden