Schennispleging – advocaat nodig?

Wordt u verdacht van schennispleging en hebt u dringend een gespecialiseerde advocaat nodig? Neem dan onmiddellijk contact met ons op en meld uw zaak bij ons aan. Onder schennispleging wordt verstaan 'gedrag waardoor de openbare zeden of de openbare zedelijkheid kan worden geschonden'. Hierbij kan het gaan om een potloodventer, of iemand die in het openbaar masturbeert of de liefde bedrijft met een ander.

Schennispleging uitgelegd

Schennispleging is strafbaar gesteld in art. 239 Wetboek van Strafrecht (Sr.). In de wettekst wordt niet verder uitgelegd wat onder schennispleging moet worden verstaan. Uit de toelichting bij de wet en de jurisprudentie volgt dat het gaat om seksueel gedrag waarbij de algemene publieke moraal wordt geschonden. Art. 239 Sr. ziet op een ongewenste c.q. onwenselijke confrontatie met (een deel van) het lichaam van een ander.

Plaatsen schennispleging

Van schennis van de eerbaarheid is alleen maar sprake wanneer de seksuele gedragingen plaatsvinden op de volgende plaatsen:

  1. op of aan een plaats, voor het openbaar verkeer bestemd (bijv. openbare weg, parken, stations, speelterrein, etc). Belangrijk is dat er ook sprake kan zijn van schennis van de eerbaarheid wanneer de seksuele handelingen vanaf de openbare plaats zichtbaar zijn, bijv. doordat iemand voor de ramen van zijn woning seksuele handelingen verricht
  2. op een ander bedoelde plaats, toegankelijk voor personen jonger dan 16 jaar. Het gaat hier op de feitelijke toegankelijkheid. Alleen wanneer er een leeftijdsgrens wordt gesteld, wordt voorkomen dat er sprake is van schennis van de eerbaarheid
  3. op een niet openbare plaats in aanwezigheid van een ander. Fysieke aanwezigheid is hierbij niet vereist. Ook wanneer op afstand (via bijv. webcam) een geslachtsdeel wordt getoond, is er sprake van schennis van de eerbaarheid.

Advocaat bij verdenking schennispleging

Wanneer u verdacht wordt van schennispleging, is het raadzaam om zo spoedig mogelijk contact op te nemen met een gespecialiseerde advocaat. Of het nu is dat u een uitnodiging hebt ontvangen voor een verhoor, of dat u verwacht binnenkort aangehouden te kunnen worden, dan wel dat u al verhoord bent, en dat u binnenkort een dagvaarding verwacht. In alle gevallen is het belangrijk dat u wordt bijgestaan door een deskundig advocaat die precies weet waar het om gaat, en wat er nodig is voor een vrijspraak of een zo laag mogelijke straf. Indien u uw zaak bij ons aanmeldt, via het daartoe bestemde aanmeldingsformulier, brengen wij u direct in contact met een gespecialiseerde advocaat. Onze doorverwijzing is geheel gratis en vrijblijvend. U beslist later pas of u inderdaad met door de toegewezen advocaat bijgestaan wilt worden.

Aanmelden zaak

> Meer informatie advocaat bij schennispleging

Informatiebrochure politieverhoor

Indien u binnenkort een politieverhoor hebt waarbij u verdacht wordt van verkrachting is het erg belangrijk dat u zich goed op dit verhoor voorbereidt. Wij hebben een zeer uitgebreide informatiebrochure geschreven waarmee u volledig wordt voorbereid op het verhoor.

De informatiebrochure is bedoeld voor wanneer u bent uitgenodigd voor een verhoor bij de politie op verdenking van verkrachting. In de brochure wordt aan de hand van concrete voorbeelden uitgebreid besproken in welke situaties sprake is van verkrachting, zodat u voor uw verhoor precies weet wat u kunt verwachten en waar u rekening mee moet houden. De brochure is erg uitgebreid en bevat veel tips en adviezen voor de verklaring die u kunt afleggen en geeft ook aan wanneer u er juist verstandiger aan doet om te zwijgen.

Sowieso adviseren wij u om de informatiebrochure ‘verkrachting’ te bestellen via www.informatiebrochure-politieverhoor.nl. De informatiebrochure is erg uitgebreid en bereidt u volledig voor op iedere situatie waarmee u te maken kunt krijgen tijdens het politieverhoor.

> Meer informatie Informatiebrochure ‘schennispleging’

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden