Schulduitsluitingsgrond

Schulduitsluitingsgronden nemen de ‘schuld in de zin van verwijtbaarheid’ weg. Achteraf bezien kan de gedraging van de verdachte hem niet worden verweten.

 

Rechtsgevolg bij schulduitsluitingsgrond

Een geslaagd beroep op een schulduitsluitingsgrond leidt doorgaans tot ontslag van alle rechtsvervolging (OVAR). De verdachte is door de schulduitsluitingsgrond niet langer strafbaar voor de door hem gepleegde gedraging.

Gaat het echter op een culpoos delict, waarbij schuld een bestanddeel vormt van de delictsomschrijving zal een geslaagd beroep op een schulduitsluitingsgrond leiden tot vrijspraak. Het feit kan, door het ontbreken van de schuld, niet langer bewezen worden.

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden