Scripties vormverzuimen en onrechtmatig verkregen bewijs

Overzicht van interessante scripties over vormverzuimen en onrechtmatig verkregen bewijs in het strafrecht

Scriptie vormverzuimen; “Waarborgen voor integer strafvorderlijk overheidsoptreden”

Vaak zal een vormverzuim – gelet op de beoordelings- en wegingsfactoren van artikel 359a Sv – slechts gemarkeerd worden zonder dat daar rechtsgevolgen aan verbonden worden, waarmee van daadwerkelijke bescherming tegen bevoegdheidsoverschrijding door de strafvorderlijke overheid geen sprake is. Aldus levert artikel 359a Sv een niet te miskennen bijdrage aan integriteitswaarborging in die gevallen waarin de eerlijkheid van het proces of de verdedigingsrechten geschaad worden door het vormverzuim. In dergelijke gevallen volgt immers in de regel een zware sanctie. Meer over het algemeen beschouwd, waar het gaat om onrechtmatigheden ten aanzien van andere rechten dan die van artikel 6 EVRM, is echter geen sprake van afdoende bescherming van overheidsintegriteit. Van een integrale waarborg is dus geen sprake. Maar als de strafrechter de overheid in dergelijke gevallen niet meer (volledig) controleert, wie dan wel? Dat werpt de vraag op hoe eventueel wel tot een systeem van integrale kwaliteits- en integriteitscontrole gekomen kan worden. De scriptie gaat over de wijze waarop in ons rechtssysteem wordt omgegaan na HR 19 oktober 2013.

Waarborgen voor integer strafvorderlijk overheidsoptreden : sanctionering van vormverzuimen; een waarborg voor een zuiver en rechtschapen overheid?

Consequenties van onrechtmatig verkregen bewijs in het strafrecht en het bestuursrecht

In deze scriptie staat de vraag centraal welke criteria de rechter hanteert bij het bepalen van de verschillende rechtsgevolgen die kunnen worden verbonden aan door overheidsorganen onrechtmatig verkregen bewijs in het strafrecht en het bestuursrecht. Hoewel de bestuursrechter slechts één consequentie kan verbinden aan een geconstateerde onrechtmatigheid met betrekking tot het bewijs te weten het al dan niet uitsluiten van datzelfde bewijs heerst in de bestuursrechtspraak onduidelijkheid.

Balanceren tussen waarheidsvinding en rechtsbescherming; Consequenties van onrechtmatig verkregen bewijs in het strafrecht en het bestuursrecht

< Terug naar Vormverzuim
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden