Smaad en laster – advocaat nodig?

Smaad en laster zijn beide strafbare feiten waarbij het gaat om een ander opzettelijk in een negatief daglicht stellen. Van smaad en laster kan bijvoorbeeld sprake zijn wanneer u iemand anders (ten onrechte) beschuldigd van een strafbaar feit. Wordt u verdacht van smaad of laster, neem dan contact met ons op. Wij verwijzen u door naar een van onze in smaad of laster  gespecialiseerde advocaten. De advocaat neemt binnen 24 uur contact met u op. Met de advocaat bespreekt u alle mogelijkheden voor rechtsbijstand; ook pro deo rechtsbijstand van een advocaat is mogelijk. 

Betekenis smaad en laster

Smaad en laster zijn strafbaar gesteld in respectievelijk 261 en 262 Sr.

Smaad is opzettelijk iemands anders eer of goede naam aanranden, met het doel om daar ruchtbaarheid aan te geven. Wanneer dit gebeurt via geschreven teksten of afbeeldingen, heet dit smaadschrift.
Laster is het doen van schriftelijke of mondelinge uitlatingen waarbij een ander in zijn eer en goede naam wordt aangetast, wetende dat de gedane uitlatingen in strijd met de waarheid worden gedaan.

Het verschil tussen smaad/smaadschrift en laster zit in het laatste stuk: bij laster moet bewezen worden dat de verdachte wist dat de uitlatingen in strijd met de waarheid zijn.

Verweren bij smaad en laster

Wordt u verdacht van smaad of laster is het belangrijk dat u zich laat bijstaan door een gespecialiseerde advocaat, die weet welke verweren hij kan voeren. Enkele verweren zijn:

  • De uitlatingen zijn niet in strijd met de waarheid (bij laster)
  • Er is geen sprake van opzet om ruchtbaarheid te geven aan de uitlatingen
  • De uitlatingen werden gedaan met een legitiem doel (bijv. bescherming anderen)
  • De uitlatingen vallen onder de bescherming van de vrijheid van meningsuiting
  • Bijzondere omstandigheden voor lagere straf

Advocaat nodig?

Wordt u verdacht van smaad of laster en moet u binnenkort op verhoor komen bij de politie of hebt u een dagvaarding ontvangen voor een OM-zitting of een zitting bij de politierechter? Laat u dan altijd bijstaan door een in smaad- en lasterzaken gespecialiseerde advocaat

Binnen het StrafrechtadvocatenNetwerk hebben wij een aantal gespecialiseerde advocaten geselecteerd die u direct kunnen bijstaan De bij ons aangesloten advocaten werken ook pro deo en voor zover u niet in aanmerking komt voor een pro deo advocaat, profiteert u via ons netwerk van een zeer voordelig websitetarief.

Meer informatie advocaat voor smaad en laster

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden