Snelheidsovertreding – advocaat nodig?

Alleen snelheidsovertredingen van meer dan 30 km/u worden geregistreerd op uw justitiële documentatie en hebben gevolgen voor uw rijbewijs. Bij een snelheidsovertreding van 50 km/u of meer zal uw rijbewijs worden ingevorderd en/of loopt u het risico om een ontzegging van de rijbevoegdheid opgelegd te krijgen van 2 maanden. Hebt u uw rijbewijs dringend nodig voor uw werk of andere belangrijke (sociale) verplichtingen, neem dan direct contact op met een gespecialiseerde advocaat voor snelheidsovertredingen.

Zaak aanmelden

Duur rijbewijs kwijt na snelheidsovertreding

Het Openbaar Ministerie (CVOM) hanteert vaste termijnen voor de duur van de inhouding van het rijbewijs en de op te leggen ontzegging van de rijbevoegdheid (OBM). De duur is steeds afhankelijk van de hoogte van de snelheidsovertreding en de eventuele recidive in de afgelopen 2 jaren.

Snelheidsovertreding 

50 - 70 km/u 

Snelheidsovertreding 

70 - 99 km/u 

Snelheidsovertreding

100 km/u of meer

Eerste snelheidsovertreding 2 maanden OBM 4 maanden OBM 6 maanden OBM
Tweede snelheidsovertreding 4 maanden OBM 6 maanden OBM 8 maanden OBM
Derde snelheidsovertreding 6 maanden OBM 8 maanden OBM 10 maanden OBM

Is uw rijbewijs door de politie ingevorderd na een eerste snelheidsovertreding en hebt u het rijbewijs dringend nodig voor uw werk? In dat geval lukt het ons vaak om het rijbewijs binnen 2 tot 3 weken voor u terug te krijgen via een klaagschriftprocedure bij de rechtbank.

> Meer informatie klaagschrift voor teruggave rijbewijs

Boete bij snelheidsovertreding

Daarnaast moet u rekening houden met een forse geldboete. Opnieuw is de hoogte van de boete afhankelijk van de hoogte van de snelheidsovertreding. Daarnaast is de hoogte van de boete afhankelijk van het soort weg en of het binnen of buiten de bebouwde kom was.

Advocaat nodig bij snelheidsovertreding?

Regelmatig krijgen wij de vraag van cliënten of zij een advocaat nodig hebben voor de bijstand na een snelheidsovertreding. Het antwoord op die zaak verschilt van de omstandigheden van het geval. In de volgende gevallen is het in ieder geval ons advies om u te laten bijstaan door een advocaat;

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden