Strafmaatverweren

Door de advocaat wordt vaak verweer gevoerd ten aanzien van de strafmaat. Er kunnen tal van verweren worden gevoerd die tot gevolg moeten hebben dat er minder straf aan de verdachte wordt opgelegd. Ook bij onherstelbare vormverzuimen kan strafvermindering als minst zware consequentie worden toegepast indien de verdachte door het verzuim is geschaad in zijn belangen.

Media-aandacht en persberichten

Bij opsporingsberichtgeving dient het OM strikt de Aanwijzing Opsporingsberichtgeving na te leven. Indien dat niet wordt gedaan, leidt dat tot een onherstelbaar vormverzuim.

Redelijke termijn

Schending van de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 lid 1 EVRM kan niet leiden tot niet-ontvankelijkheid van het OM, maar dient te leiden tot strafvermindering (HR 8 september 2015, ECLI:NL:HR:2015:2465).

Jonge leeftijd

Overval op juwelier Beeklaan; 8 jaar ipv 13 jaar door rb opgelegd. Ten tijde van de overval was de verdachte 19 jaar oud. De emotionele, sociale, morele en intellectuele ontwikkeling van personen in die leeftijdscategorie is nog niet voltooid. Voorts bestaat op die leeftijd een gebrek aan normatief besef en ervaring. Deze onvolgroeidheid komt in de onderhavige zaak tot uitdrukking in de amateuristische, naïeve en zeer ondoordachte wijze waarop de verdachten de overval hebben voorbereid en gepleegd. Naar het oordeel van het hof moeten jonge mensen vanwege hun nog niet voltooide ontwikkeling strafrechtelijk gezien in het algemeen en ook in dit concrete geval anders worden beoordeeld dan verdachten die in hun ontwikkeling volgroeid zijn. Dit inzicht heeft recentelijk ook vorm gekregen in het zogenoemde wetsvoorstel adolescentenstrafrecht (Hof den Haag 2 december 2013, ECLI:NL:GHDHA:2013:4543).

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden