Verhoor bij de politie

Het verhoor bij de politie is het beginpunt van de strafzaak. Tijdens het verhoor bij de politie krijgt u te horen waarvan u precies wordt verdacht en welke bewijzen er tegen u liggen. Het is daarom belangrijk dat u zich goed op dit verhoor voorbereidt. Wij zullen in een stappenplan aangeven hoe u dit het beste doet.

1. Bestel de informatiebrochure verhoor politie

Ter voorbereiding op het verhoor bij de politie adviseren wij u als eerste om de informatiebrochure te bestellen. De website www.informatiebrochure-politieverhoor.nl biedt verschillende informatiebrochures die u echt moet lezen ter voorbereiding op het politieverhoor. De brochures zijn makkelijk te lezen en bieden veel nuttige adviezen en tips om zo goed mogelijk door het verhoor te komen.

 • De informatiebrochure 'verhoor politie algemeen, tips en trucs voor verdachten' bevat de basisinformatie, -tips en -adviezen die u nodig hebt voor wanneer u binnenkort als verdachte door de politie verhoord zult worden.
 • Daarnaast vindt u op de website ook voor een groot aantal delicten specifieke informatiebrochures geschreven. Deze uitgebreide informatiebrochures bevatten voor ieder delict afzonderlijk de informatie, -tips en -adviezen die u nodig hebt voor wanneer u binnenkort als verdachte door de politie verhoord zult worden. Wij raden u aan om deze brochure altijd in combinatie met de algemene informatiebrochure ter voorbereiding op het verhoor bij de politie te bestellen.

2. Aard en inhoud verdenking achterhalen

U hebt een uitnodigingsbrief voor het verhoor bij de politie ontvangen. Hierop staat waarschijnlijk het feit vermeld waarvan u wordt verdacht. Wanneer deze uitnodigingsbrief bij u geen lampje doet branden, geven wij enkele tips om de verdenking te achterhalen;

 • Politie bellen

U kunt de politie bellen, maar meestal willen zij voor het verhoor geen informatie geven over de inhoud van de verdenking. Meer dan een enkele vermelding van het feit krijgt u niet te horen.
Als u de politie belt, mag u zelf nog geen informatie geven. U mag verder niet reageren op de beschuldiging!

 • Agenda

Op de uitnodigingsbrief voor het verhoor bij de politie staat vaak wel een datum vermeld. Ga op basis hiervan na wat u die dag hebt gedaan, waar u geweest bent, wie u gebeld hebt. Toch waarschuwen wij u ervoor dat de datum op de uitnodigingsbrief niet altijd correct is. Wij hebben het vaak meegemaakt dat de politie zich 'vergist' en bijvoorbeeld de datum van de aangifte vermeld, terwijl het feit enkele dagen eerder plaats zou hebben gehad

 • Bankafschriften

Ook door uw bankafschriften te controleren, kunt u ook mogelijk achterhalen waar u die dag bent geweest en wat u hebt gedaan.

 • Telefoongegevens

Hetzelfde geldt voor de telefoongegevens. Een uitdraai van uw gesprekshistorie laat zien met wie u die dag hebt gebeld. Wellicht dat dat ook inzicht geeft in waar u bent geweest en wat u hebt gedaan.

3. Nagaan bewijzen

Ter voorbereiding op het verhoor bij de politie is het ook belangrijk dat u voor uzelf nagaat over welke bewijzen de politie zou kunnen beschikken. Hoe is de politie bij u gekomen? Waarom bent u als verdachte aangemerkt? Ons advies is om dit altijd ook met een gespecialiseerde advocaat te bespreken (punt 4). Wij kunnen alvast een overzicht geven van de meest voorkomende bewijzen in strafzaken:

 • Verklaringen van getuigen
 • Zendmastgegevens (plaatsbepaling via telefoon)
 • DNA-sporen
 • Vingerafdrukken
 • Schoensporen
 • Getapte telefoongesprekken

Ons advies is in ieder geval om uw verklaring zo goed mogelijk te laten aansluiten bij eventuele bewijzen. Ga niet ontkennen dat u op een bepaalde plaats bent geweest, waar daarvoor wel bewijzen zijn.

4. Raadpleeg een advocaat

Raadpleeg ter voorbereiding op het verhoor bij de politie altijd een advocaat. Samen met de advocaat bepaalt u de te voeren verdedigingsstrategie. Er zijn een aantal dingen die u samen met de advocaat moet bespreken voordat u naar het verhoor bij de politie gaat.

 • Hebt u het feit al dan niet gepleegd?
 • Hoe is de politie bij u terecht gekomen / Op basis waarvan denkt u als verdachte aangemerkt te zijn?
 • Welke bewijzen zouden er tegen u kunnen liggen?
 • Moet u tijdens het verhoor zwijgen of mag u een verklaring afleggen?
 • Welke vragen kunt u tijdens het verhoor verwachten
 • Hoe moet u die vragen beantwoorden
 • Welke verhoormethoden gebruikt de politie
 • Uw rechten en plichten als verdachte

N.B. Een advocaat heeft een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat alles wat u tegen een advocaat zegt vertrouwelijk blijft. Ook als u tegenover de advocaat bekend, zal de advocaat nog steeds zijn uiterste beste doen om een vrijspraak of een zo laag mogelijke straf voor u te verkrijgen. Alleen as u eerlijk bent tegen de advocaat, kan hij een goede inschatting van de zaak maken het de beste verdedigingsstrategie bepalen.

5. Laat u tijdens het verhoor bijstaan door een advocaat

Tot slot kunt u zich ook tijdens het verhoor laten bijstaan door een advocaat. Met een advocaat aan uw zijde staat u veel sterker tijdens het verhoor bij de politie.

 • De advocaat zal er op toezien dat het verhoor netjes verloopt en u niet onnodig onder druk wordt gezet
 • De advocaat zal voorkomen dat u zich onnodig belast
 • De advocaat zal aangeven wanneer u moet zwijgen en wanneer u moet verklaren
 • De advocaat mag zelf vragen aan u stellen die hij van belang acht voor uw verdediging
 • De advocaat leest aan het eind van uw verhoor de verklaring nog eens goed door om er zeker van te zijn dat alle verweren zijn gevoerd

> Meer informatie advocaat bij verhoor politie

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden