Verkeersongeluk door schuld – advocaat nodig?

Een ongeluk zit in een klein hoekje en dat geldt in feite ook bij een verkeersongeluk. Een moment van onoplettendheid kan al snel desastreuze gevolgen hebben. Als veroorzaker van het verkeersongeluk kunt u dan worden vervolgd als er sprake is van een aanmerkelijke schuld. De straffen zijn hoog, oplopend tot een gevangenisstraf van 9 jaar en een ontzegging van de rijbevoegdheid van 10 jaren. Wordt u verdacht van het veroorzaken van een verkeersongeluk door schuld, neem dan contact met ons op. Wij verwijzen u door naar een van onze in het verkeersstrafrecht gespecialiseerde advocaten. De advocaat neemt binnen 24 uur contact met u op. Met de advocaat bespreekt u alle mogelijkheden voor rechtsbijstand; ook pro deo rechtsbijstand van een advocaat is mogelijk. 

Veroorzaken verkeersongeluk door schuld

Het veroorzaken van een verkeersongeluk met dood of letsel door schuld is strafbaar gesteld in artikel 6 Wegenverkeerswet 1994 (WVW ’94). Art. 6 WVW luidt als volgt:

 “Het is een ieder die aan het verkeer deelneemt verboden zich zodanig te gedragen dat een aan zijn schuld te wijten verkeersongeval plaatsvindt waardoor een ander wordt gedood of waardoor een ander zwaar lichamelijk letsel wordt toegebracht of zodanig lichamelijk letsel dat daaruit tijdelijke ziekte of verhindering in de uitoefening van de normale bezigheden ontstaat.”

 

Beoordelingskader verkeersongeluk door schuld

Een enkele verkeersfout is niet voldoende om te komen tot schuld in de zin van artikel 6 WVW. De wet eist dat er sprake is van een aanmerkelijke mate van verwijtbare onvoorzichtigheid. Dat is het minimumvereiste bij een verkeerongeval om iemand ter zake art. 6 WVW te kunnen vervolgen. Het kan daarbij gaan om snelheidsovertredingen, overtreding van voorrangsregels, etc., maar ook om onzorgvuldig rijgedrag in het algemeen. Of daarvan sprake is wordt door de rechter beoordeeld op basis van het bewijsmateriaal in het strafdossier.

Advocaat nodig?

Indien u wordt verdachte van het veroorzaken van een ernstig verkeersongeluk, is het advies om in een zo vroeg mogelijk stadium een advocaat te raadplegen, bij voorkeur kort nadat het verkeersongeluk heeft plaatsgevonden. Met de advocaat kunt u dan alvast de te voeren verdedigingsstrategie bespreken, en in overleg kunnen de vervolgstappen worden bepaald. Zo kan het bijvoorbeeld belangrijk zijn om meteen al getuigen te horen, of een reconstructie van het ongeval te laten plaatsvinden. Ook wanneer u een dagvaarding hebt ontvangen voor een zitting, is de rechtsbijstand van een advocaat echt nodig. In dit soort zaken wordt u gedagvaard om te verschijnen voor de meervoudige strafkamer van de rechtbank. Hier worden de ingewikkeldere en zwaardere strafzaken behandeld, en de zaken waarvoor een langdurige gevangenisstraf kan worden opgelegd. Steeds vaker zien we dat de rechtbank zelf ook een brief stuurt om u te adviseren tijdig een advocaat te zoeken die u kan bijstaan.

Binnen het StrafrechtadvocatenNetwerk hebben wij een aantal gespecialiseerde advocaten geselecteerd die u direct kunnen bijstaan De bij ons aangesloten advocaten werken ook pro deo en voor zover u niet in aanmerking komt voor een pro deo advocaat, profiteert u via ons netwerk van een zeer voordelig websitetarief.

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden