Verkrachting – advocaat nodig?

Advocaat verkrachting | Gespecialiseerde zedenadvocaat | Alle informatie over verkrachting

Wordt u verdacht van verkrachting en hebt u dringend een gespecialiseerde advocaat nodig? Neem dan onmiddellijk contact met ons op en meld uw zaak bij ons aan.

Verkrachting in de wet

Verkrachting is strafbaar gesteld in art. 242 Wetboek van Strafrecht (Sr.). Bij verkrachting gaat het om door geweld of een andere feitelijkheid of bedreiging met geweld of een andere feitelijkheid een ander dwingen tot het ondergaan van handelingen die bestaan uit of mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam.

De letterlijke tekst van de delictsomschrijving van art. 242 Sr. is:

"Hij die door geweld of een andere feitelijkheid of bedreiging met geweld of een andere feitelijkheid iemand dwingt tot het ondergaan van handelingen die bestaan uit of mede bestaan uit het seksueel binnendringen van het lichaam, wordt als schuldig aan verkrachting gestraft..."

Gevallen verkrachting

Bij verkrachting moet bewezen worden dat het lichaam van de ander seksueel is binnengedrongen. Hier is al vrij snel sprake van. Het seksueel binnendringen kan hebben plaatsgevonden met de penis, met de vingers, met de tong, maar ook met een voorwerp. Zo is het vast jurisprudentie dat ook het vingeren van een vrouw als verkrachting wordt gekwalificeerd omdat daarmee de schaaplippen worden gepasseerd.
Alleen de opgedrongen tongzoen geldt tegenwoordig niet meer als verkrachting.

Dwang bij verkrachting

Van verkrachting kan alleen sprake zijn wanneer de ander is gedwongen tot het ondergaan van die handelingen. De dwang bij verkrachting is aanwezig bij:

  • Geweld
  • Een andere feitelijkheid
  • bedreiging met geweld of een andere feitelijkheid

Wat onder geweld moet worden verstaan is vaak wel duidelijk. Moeilijker is het waar het gaat om een de vraag of er sprake is van een andere feitelijkheid. In ieder geval is voor een bewezenverklaring van verkrachting door een andere feitelijkheid vereist dat de verdachte opzettelijk een situatie heeft gecreëerd waarbij de aangeefster niets anders kon doen dan de handelingen te dulden en zij zich niet of alleen heel moeilijk aan de situatie kon onttrekken. Hierbij moet de dwang van voldoende kaliber zijn geweest. Het kan hier o.a. gaan om:

  • Onverhoeds handelen
  • Misbruik geestelijk of lichamelijk overwicht
  • Numeriek overwicht (grotere groep)
  • Afhankelijkheidsrelatie
  • Bedreigende mededelingen
  • Handelen in een situatie waarin het slachtoffer zich niet aan dat handelen kan onttrekken

Advocaat bij verkrachting

Wanneer u verdacht wordt van verkrachting, is het raadzaam om zo spoedig mogelijk contact op te nemen met een gespecialiseerde advocaat. Of het nu is dat u een uitnodiging hebt ontvangen voor een verhoor, of dat u verwacht binnenkort aangehouden te kunnen worden, dan wel dat u al verhoord bent, en dat u binnenkort een dagvaarding verwacht. In alle gevallen is het belangrijk dat u wordt bijgestaan door een deskundig advocaat die precies weet waar het om gaat, en wat er nodig is voor een vrijspraak of een zo laag mogelijke straf. Indien u uw zaak bij ons aanmeldt, via het daartoe bestemde aanmeldingsformulier, brengen wij u direct in contact met een gespecialiseerde advocaat. Onze doorverwijzing is geheel gratis en vrijblijvend. U beslist later pas of u inderdaad met door de toegewezen advocaat bijgestaan wilt worden.

> Meer informatie advocaat bij verkrachting

Informatiebrochure politieverhoor

Indien u binnenkort een politieverhoor hebt waarbij u verdacht wordt van verkrachting is het erg belangrijk dat u zich goed op dit verhoor voorbereidt. Wij hebben een zeer uitgebreide informatiebrochure geschreven waarmee u volledig wordt voorbereid op het verhoor.

De informatiebrochure is bedoeld voor wanneer u bent uitgenodigd voor een verhoor bij de politie op verdenking van verkrachting. In de brochure wordt aan de hand van concrete voorbeelden uitgebreid besproken in welke situaties sprake is van verkrachting, zodat u voor uw verhoor precies weet wat u kunt verwachten en waar u rekening mee moet houden. De brochure is erg uitgebreid en bevat veel tips en adviezen voor de verklaring die u kunt afleggen en geeft ook aan wanneer u er juist verstandiger aan doet om te zwijgen.

Sowieso adviseren wij u om de informatiebrochure 'verkrachting' te bestellen via www.informatiebrochure-politieverhoor.nl. De informatiebrochure is erg uitgebreid en bereidt u volledig voor op iedere situatie waarmee u te maken kunt krijgen tijdens het politieverhoor.

> Meer informatie Informatiebrochure 'verkrachting'

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden