Vernietiging bewijsmateriaal levert onherstelbaar vormverzuim 359a Sv. op

Indien bewijsmateriaal door de politie vroegtijdig wordt vernietigd, betekent dit dat de verdediging hierop geen contra-expertise meer kan laten verrichten. Hierdoor wordt inbreuk gemaakt op de rechten van de verdachte die voortvloeien uit artikel 6 EVRM.

Vernietiging monsters vermeende cocaine

Hof ’s-Hertogenbosch 23 april 2013, LJN BZ8257
Een voorbeeld vormt het arrest van het hof ’s-Hertogenbosch waarin het hof van oordeel is dat met het vroegtijdig vernietigen van alle monsters van de in een zeecontainer aangetroffen vermeende cocaïne een inbreuk is gemaakt op de rechten van verdachte welke voortvloeien uit artikel 6 EVRM. Het in beginsel rechtmatig verkregen materiaal is tijdens het onderzoek ten onrechte vernietigd, zodat het aan de eis van een eerlijke procesvoering ontleende recht op contra-expertise is gefrustreerd

< Terug naar Vormverzuim
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden