Vervangende hechtenis schadevergoedingsmaatregel bepaald op 1 dag

Bij langdurige gevangenisstraffen en/of TBS, bestaat de mogelijkheid om voor de schadevergoedingsmaatregel aan de rechter te vragen om de vervangende hechtenis te bepalen voor hoogstens de duur van een dag. Hiermee wordt voorkomen dat de veroordeelde door zijn detentie niet in staat is om te betalen, waardoor (automatisch) vervangende hechtenis ten uitvoer wordt gelegd. Dat is uiteraard een onwenselijke situatie nu de veroordeelde dan geen kans heeft de schadevergoeding te betalen. De advocaat kan in die gevallen namens de verdachte vragen om een alternatief, zoals de vervangende hechtenis bij de schadevergoedingsmaatregel te bepalen op 1 dag.

Zaak Millie Boele

In de zaak van Milly Boele heeft de rechtbank de vervangende hechtenis bepaald op 1 dag (rb Dordrecht, 26 november 2010, ECLI:NL:RBDOR:2010:BO5167):
“Naast toewijzing van de civiele vordering zal de rechtbank als extra waarborg voor de schadevergoeding tevens de schadevergoedingsmaatregel ex artikel 36f van het Wetboek van Strafrecht opleggen. De rechtbank vindt in deze zaak, gelet op de straf en de TBS-maatregel die zij zal opleggen, aanleiding om de vervangende hechtenis te bepalen op een dag.”

Zaak Robert M.

In de zaak Robert M. had de rechtbank de vervangende hechtenis ook op 1 dag bepaald, met de overweging (Rb Amsterdam, 21 mei 2012, ECLI:NL:RBAMS:2012:BW6148):

“De rechtbank zal ten aanzien van de toe te wijzen onderdelen van de vorderingen in het belang van de benadeelde partijen als extra waarborg voor betaling aan hen, de maatregel van artikel 36f Sr aan verdachte opleggen. De rechtbank ziet, gelet op de duur van de op te leggen sancties, aanleiding af te wijken van de maximaal toegestane vervangende hechtenis van 365 dagen. De vordering van elk van de benadeelde partijen zal steeds worden vervangen door één dag hechtenis. Daarmee wordt voorkomen dat de vervangende hechtenis niet meer het karakter draagt van extra waarborg voor de betalingsverplichting, maar veeleer als een extra gevangenisstraf moet worden aangemerkt.”

 

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden