Verweren bij medeplegen

Als het gaat om een verdenking van medeplegen van een strafbaar feit, kunnen (namens) een verdachte de volgende verweren worden gevoerd:

Hand-en-spandiensten

Voor wat betreft de concrete gedragingen van client die wel wettig en overtuigend kunnen worden bewezen,zijn die  van onvoldoende gewicht om te kunnen spreken van medeplegen. De gedragingen van verdachte zijn eerder aan te merken als hand-en-span-diensten ten behoeve van zijn mededaders. Verdachte heeft daarmee de door haar mededaders begane mensenhandel bevorderd en/of vergemakkelijkt. Deze vorm van daderschap is aan te merken als medeplichtigheid, maar niet als medeplegen.

  • enige betrokkenheid heeft gehad bij het zich laten prostitueren van [slachtoffer], zoals het zoeken van huisvesting voor die [slachtoffer], en de nagels van [slachtoffer] verzorgen en foto van slachtoffer maken (Gerechtshof Den Bosch, 5 april 2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:1256)
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden