Voorlopige hechtenis als ultimum remedium

Met de toepassing van voorlopige hechtenis wordt inbreuk gemaakt op het fundamentele recht op fysieke vrijheid van een persoon. Bij de voorlopige hechtenis behoeft deze inbreuk, wegens de lange inbreuk ervan, meer rechtvaardiging dan relatief kortdurende inbreuken. De vrijheid wordt bij voorlopige hechtenis ook drastisch beperkt.
Ondanks spanning tussen onschuldpresumptie en voorlopife hechtenis is, is de voorlopige hechtenis toelaatbaar zolang het maar geen automatisme is. EHRM 9 december 2014, Nbwr 2015, 20). zie ook, voorlopige hechtenis en vrijheidsstraf. De strafrechter voor voldongen feiten? NJ 2010, p. 1520 -1525.

Rechtbank Amsterdam, 7 september 2016, NbSr, 2016, 186
In beginsel volgt uit het recht op vrijheid dat niemand in voorlopige hechtenis mag worden gehouden wanneer met minder vergaande middelen hetzelfde of tenminste een gelijkwaardig resultaat kan worden bereikt.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 9 maart 2016, ECLI:Nl:GHARL:2016:4681
Opheffing voorlopige hechtenis omdat recidiverisico ontoereikend is gemotiveerd

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden