Na vormverzuim verkregen toestemming doorbreekt causaal verband

Wanneer de verdachte na een onherstelbaar vormverzuim toestemming geeft voor verder onderzoek (bijv. doorzoeking voertuig) kan daardoor de causaliteitsketen worden onderbroken.

Toestemming voor doorzoeking doorbreekt causaal verband

In het arrest van de Hoge Raad van 6 februari 2001 dat de enkele omstandigheid dat de bevoegdheid tot het geven van een stopteken ten onrechte zou zijn

Zo blijkt uit het arrest van de Hoge Raad van 6 februari 2001 dat de enkele omstandigheid dat de bevoegdheid tot het geven van een stopteken ten onrechte zou zijn gebaseerd op artikel 160 Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW), niet met zich brengt dat de resultaten van een daarna met toestemming van de bestuurder verricht onderzoek niet tot het bewijs zouden mogen worden gebezigd. Door het geven van toestemming is een eventuele onrechtmatigheid bij het onbevoegd geven van een stopteken niet van invloed op de rechtmatigheid van het vervolgens verkregen bewijsmateriaal.

Voor een staandehouding geldt hetzelfde (HR 8 februari 2000, NJ 2000, 316)

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden