Wederom horen getuigen

Wanneer een getuige al in eerste aanleg door de advocaat is gehoord en de advocaat in hoger beroep vraagt om die getuige opnieuw te horen, kan de advocaat-generaal op grond van artikel 410 lid 3 Sv. dit verzoek afwijzen wanneer het horen van die getuige ter terechtzitting in hoger beroep niet “noodzakelijk” is te achten. Ditzelfde geldt voor het hof wanneer de advocaat vraagt om de getuige ambtshalve te laten oproepen voor verhoor. Als maatstaf voor de beoordeling geldt dus in beginsel: het noodzakelijkheidscriterium.

Uitzondering; 1ste aanleg vrijspraak, hoger beroep veroordeling

Het algemene uitgangspunt is dat in appelzaken, waarin de rechter in hoger beroep zowel over de feiten als over de rechtsvragen oordeelt, het recht op een eerlijk proces met zich brengt dat in een geval waarin de verdachte stelt onschuldig te zijn, niet zonder meer kan worden afgezien van het wederom horen van in eerste aanleg gehoorde getuigen in hoger beroep, als de appelinstantie tot een ander oordeel komt dan de rechter in eerste aanleg (vlg. EHRM 16 september 2014, no. 50224/07, Mischie c. Roumanie en EHRM 15 september 2015, no. 16903/12, Moinescu c. Roumanie, alsook HR 5 januari 2016, ECLI:NL:HR:2016:12)

Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden